Många med amalgamproblem har kroppen full med kvicksilver som är svårt att utsöndra. Att förbättra kroppens avgiftning och leverns funktion är viktigt, men även kelerande ämnen för att snabbare bli av med lagrat kvicksilver kan behövas.

Flera olika metoder för kelering finns och amalgamskadade tillfrisknar ofta fortare med kelering. Dock kan det vara farligt att aktivt dra ut tungmetaller ur kroppen då även andra nyttiga och för kroppen nödvändiga metaller också kan utsöndras.

Tandvårdsskadeförbundet anser att kelering ska göras i samråd med en utbildad läkare eller annan terapeut med särskild utbildning i kelering. Dock är det svårt för amalgamskadade i Sverige att hitta en läkare som är villig att hjälpa till. Anledningen är att Socialstyrelsen inte godkänner kelering som del i amalgamskadades rehabilitering. Det finns till och med svenska läkare som blivit av med legitimationen då de hjälpt Tandvårdsskadeförbundets medlemmar.

DMSA är den kelator som främst använts för att binda kvicksilver och utsöndra detta. Även svavel har gett bra resultat. Det går emellertid inte att köpa varken DMSA eller svavel för medicinskt bruk i Sverige. Viss hjälp med kelering kan fås via Santa Monica-kliniken i Falköping och Öckermans läkarmottagning utanför Göteborg.

Innan kelering påbörjas bör de egna kunskaperna förbättras. Tandvårdsskadeförbundets vetenskapliga expert Mats Hansson skrev för ett tiotal år sedan ett häfte om kelering (kan fortfarande beställas via Tf:s infotjänst), men mycket har hänt sedan dess och mer uppdaterad information finns.

Det gäller exempelvis boken “Toxic Metals & Antidotes. The Chelating Therapy Handbook” från 2010 skriven av forskaren Blaurock-Busch. Dock är den på engelska.
Se mer här.

Det finns också en särskild organisation som utbildar och hjälper läkare och andra terapeuter som ska arbeta med kelering. Organisationen heter “International Board of Clinical Metal Toxicology” (IBCMT). På deras hemsida finns bland annat en kortfattad information om kelering med mängder av referenser för den intresserade. Det ska också via dem gå att få fram utbildade terapeuter.
Se mer denna länk. .

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)