Många saker påverkar utvecklingen av karies och framför allt handlar det om vilka bakterier vi har på tänderna och hur placket är utformat. Men det handlar också om munhålans surhet och salivens sammansättning. Den som har basisk saliv och har bra bakterier i munhålan har minskad risk att drabbas av karies.

Risken för karies är ärftlig i flerdubbel bemärkelse. Dels kan vissa gener öka risken för karies, men sambanden är svaga, vilket framgår av en nyligen publicerad reviewartikel. Betydelse har också moderns munflora, som överförs till det nyfödda barnet och framför allt påverkar matvanorna vilka bakterier som trivs i munhålan. Kosten har alltså störst betydelse.

Det som händer hos ett nyfött barn är att bakterier etableras i  munhålan och deras funktion är att hjälpa till att bryta ner födan, till att börja med bröstmjölken.Successivt ökar antalet bakterier och det är viktigt att inte försöka utrota dem, eftersom de har viktiga funktioner. Bäst är om man får en bakterieflora i bra balans som främst är positiv för kroppen. 

En femtedel av bakterierna fäster på tänderna och bildar biofilm, det vill säga ett samhälle med olika bakterier, svampar med mera som skyddar varandra. Biofilmen kan vara oskadlig för tänderna, men den kan också skada beroende på vilka bakterier som finns där och hur de är grupperade. (se bilder i forskningsartikeln)

Tandkräm med hydroxiapatit gör att bakterier klumpar ihop sig och inte så gärna fäster på tänderna. Hydroxiapatiten hjälper också till att remineralisera tänderna, vilket innebär att tandens emalj byggs upp igen. Sådan tandkräm är därför ett bra alternativ om man har mycket plackbildning. 

I samband med puberteten ökar komplexiteten i biofilmen och hormoner kan utgöra stressfaktorer. Inflammatoriska bakterier kan då öka och bidra till att vävnader bryts ner. Senare kan dessa skadliga bakterier minska och i vuxen ålder är munhålans bakterieflora rätt stabil. Därför har tonåringar högre risk för karies än vuxna.

När man blir äldre sker också förändringar i munnens bakterieflora samtidigt som immunförsvaret försämras. Då kan annars harmlösa bakterier skapa åldersrelaterade problem och ökad risk för karies. I kombination med mediciner som minskar salivproduktionen kan detta få allvarliga konsekvenser för munhälsan. 

Sockerhaltig föda påverkar i allra högsta grad sammansättningen på munhålans bakterieflora. Mycket socker bidrar till att det bildas en sur miljö och de syratoleranta bakterierna ökar i hela munhålan, men också i biofilmen på tändernas bakterieplack. Då ökar syraproduktionen och sänker pH (syran) i munhålan, vilket innebär att tänderna remineraliseras och karies uppstår.

Ett bra sätt att hålla koll på salivens surhet är att mäta den med pH-papper, som kan köpas hos olika hälsokostaffärer. Man ska alltid sträva efter att ha neurral eller basisk saliv. Då minskar risken för syraproducernade bakterier som orsakar karies. 

Se mer forskningsartikel i den danska Tandläkartidningen (norska)
Till mer om kost och hälsa på hemsidan

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)