Känslighet mot metaller som används i implantat, stentar, pacemakers och i form av plattor och spikar för att hålla ihop skelettdelar är ingenting nytt. Det har diskuterats i forskningslitteraturen under många år, men har ännu inte riktigt nått ut till läkare och tandläkare. I en nyligen publicerad artikel berättas om ett fall med en 41-årig kvinna som tillfrisknade efter att hon tog bort metaller i ryggraden och ersatte dem med ett nytt plastmaterial.

I den inledande delen av artikeln förklarar författarna att intolerans mot implantat av metall innebär besvär som smärta, hudreaktioner, ödem och att materialet kanske lossnar eller det blir andra komplikationer. Diagnosen är ofta svår och man börjar med att utesluta olika tillstånd som exempelvis infektioner.

Hudtester och histopatologiska undersökningar av påverkad vävnad är viktiga delar i försöken att hitta orsaken. Man bör också vara medveten om att allergiska reaktioner kan påminna om infektioner. Ofta kan det vara svårt att ta bort metaller som växt fast i skelettet och därför är det viktigt att man är säker på att det handlar om intolerans mot implantatet och ingenting annat. 

Artikeln redovisar förutom en bra bakgrund en fallrapport gällande en 41-årig kvinna som blivit stelopererad i ryggen genom att kotor sats ihop med en metallplatta (Alif interbody cage). Plattan var av titan, men innehöll också nickel. 

Symtomen som uppstod var smärta från ländryggen utan att några neurologiska problem kunde upptäckas. Hon hade också magsmärtor, blev allergisk mot olika födoämnen och fick håravfall.  Problemen var så allvarliga att hon blev sängbunden och behövde hjälp med det dagliga livet. 

Senare fick hon på grund av smärtan en nervstimulator inopererad som också var av metall och innehöll både titan och nickel. Vid provtagning fann läkarna att kvinnan var känslig för flera olika metaller, bland annat nickel.

Metallerna togs bort från kotorna och ersattes av ett plastmaterial som kallas PEEK (polyetereterketon), dock skruvades materialet fast i kotorna med titanskruvar. Kvinnan tillfrisknade snabbt och tycktes tolerera titanskruvanarna bra. Metallegeringar kan innehålla nickel, vilket många är känsliga för. Vet man med sig att man är känslig för metaller är det viktigt att kontrollera innehållet i eventuella implantat, skruvar, clips med mera. 

Se mer forskningsartikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)