Det blir allt svårare att få adekvat vård i Sverige. Rotfyllda tänder vägrar alltfler tandläkare att bort och påstår att orsaken är risk för att förlora legitimationen. Käkinflammationer som bland annat kan orsaka trigeminusneuralgi är det endast ett fåtal svenska tandläkare som opererar bort. Inte ens amalgamsanering gör alla tandläkare. Medlemmar söker sig nu alltmer utomlands för att få adekvat och korrekt vård.

Dålig tandhälsa eller felaktiga material kan orsaka problem på andra ställen i kroppen än i munhålan. Det handlar om hjärtinfarkter, diabetes, cancer, reumatiska sjukdomar och mycket mer. Kroniskt sjuka personer kan därför vilja pröva att ta bort rotfyllda tänder, amalgamfyllningar som läcker kvicksilver eller andra metaller i tänderna. Många minskar sina symtom påtagligt efter sådana åtgärder.

Trots både forskning och många fallrapporter har svenska myndigheter inte anammat att dålig tandhälsa kan vara bidragande orsak till många olika sjukdomar. Svenska tandläkare är därför inte beredda att tillmötesgå patienter som vill ta bort sina rotfyllda tänder, sanera amalgamfyllningar eller operera bort inflammationer inuti käkbenet.

Tandhälsoförbundet har svårt att rekrytera svenska tandläkare som är beredda att tillmötesgå medlemmarnas krav. Dessutom är det ytterst få svenska tandläkare som utför extraktioner och amalgamsaneringar på ett korrekt sätt. Det är till och med svårt för patienter i Sverige att få det tandlagningsmaterial de vill ha.  

Nu frågar alltfler efter tandläkare utomlands. Inte för att det ska bli billigare utan för att hitta mer lyhörda tandläkare som är beredda att tillmötesgå den kunniga patientens egna önskemål. Och tandläkare som använder modern teknik och förstår att skydda patienten vid till exempel amalgamsanering. 

En av Tf:s medlemmar reste till Kroatien för att få rotfyllda tänder utdragna och Zikoniaimplantat insatta. Han och tandläkaren kunde diskutera behandlingen och tandläkaren var beredd att göra som Alexandar ville. Det kändes tryggt. Dessutom använde tandläkaren modern teknik i form av ultraljud för att ta bort tänderna, ozongas och PRF samt sätter in implantat av Zirkonia.  
Läs mer här.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)