Cheferna för Folktandvården i regionerna i Norra Sverige vill förbättra befolkningens tandhälsa genom att införa behovsprinciper, styrning av tandläkare till regioner där de behövs och samtidigt avskaffa gratis tandvård för ungdomar 19-23 år. Är dessa åtgärder verkligen kloka?

Folktandvårdens chefer är förstås bekymrade då det inte finns tandläkare i förhållande till behoven, vilket äventyrar befolkningens tandhälsa. Att antalet tandläkare i de norra regionerna inte räcker till har varit känt länge. Problem har också funnits och finns med arbetsmiljö och lönesättning. 

Några regioner prövar nu att rekrytera tandläkare från mellersta och södra Sverige för att de ska kunna vara på deras Folktandvårdsmottagningar vissa veckor under året. Man lockar med högre löner. Det är förstås en bra idé, men även kan arbetsmiljön behöva förbättras.

Men att återinföra reglering av etablering av tandläkare för att öka andelen i Norrland är kanske inte ett framgångsrecept. Att ge privattandläkarna större ansvar för tandvården är möjligt att införa redan i dag. Problemet har kanske främst varit att regionen då måste betala för det. 

Att prioritera tandvården för dem med särskilda behov är nog ingen framgångsfaktor. Om det fattas tandläkare görs antagligen bara akutåtgärder redan i dag. Att ha ett särskilda behovs- och solidaritetsprinciper har i det läget mindre betydelse. 

Att ta bort reformen för gratistandvård för ungdomar 19-23 år har knappast någon stor betydelse för att frigöra tandläkare. De har precis som skribenterna uttrycker redan relativt god tandhälsa och utgör ingen stor belastning. 

Det är allvarligt med tandläkarbristen i norra Sverige. Kanske är det främst en politisk fråga. Det är redan nu möjligt för patienter att åka till regioner med fler tandläkare för att få vård. Problemet är att det blir kostsamt för patienten då de själva måste betala resorna. Inför istället möjlighet till gratis resor till tandläkare. 

Vi behöver utbilda fler tandläkare och se till att tandläkare från utomeuropeiska länder får bättre möjligheter till att få svensk tandläkarlegitimation. Det är stort slöseri att de måste ta andra jobb när brister finns i tandläkaryrken. 

Satsa också mer på att förebygga karies. I det arbetet finns andra än tandläkare som kan ta vid. Mödravården, barnhälsovården och skolhälsovården behöver ta större ansvar i denna fråga. Det är inte enbart en tandläkarfråga. 

Till artikel i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)