De flesta tänder dör av infektioner i pulpan och man får antingen dra ut tanden eller rotfylla den. Tänderna kan också slås ut eller gå av i en olycka och då är de utan infektioner. Är pulpan skadad dör tanden. Att återskapa pulpan är möjligt med hjälp av stamceller. Läs om den spännande verksamheten som bedrivs vid Umeå universitet. 

Tandläkare Nelly Romani Vestman har skrapat fram stamceller i barns tänder och fått dem att läka. Nu är tänder som inte är riktigt färdigutvecklade lättare att jobba med då rikligt med stamceller finns i i tandrotens spets. Genom att skrapa och stimulera blödning kommer stamcellerna ut med blodet, som bildar ett blodkoagel som sedan hjälper tanden att antingen läka pulpan eller att återskapa den. Om detta har Nelly skrivit i Tf-bladet nr 3 2023.

Hon behandlar barn vars tänder utsatts för våld så att pulpan riskerar att förstöras. Behandlingarna har varit lyckosamma och barnens tänder  har kunnat räddas. Hon skriver också i artikeln att alternativet annars är att rotfylla tanden för att kunna behålla den i käkbenet, men att det är svårt att rotfylla barntänder då tandens väggar är tunna och roten inte har en tydlig avslutning. 

Lite knepigt är det dock även med stamceller. Rotkanlen behöver rensas från bakterier och mikroorganismer på liknande sätt som vid rotfyllningar. Rotkanalen spolas med natriumhypoklorit och därefter behandlas den med EDTA. Det senare för att stimulera bildning av ett protein som behövs för att bilda dentin, det vill säga den del av tanden som finns under den hårda emaljen.

Sen stimuleras blödning med hjälp av rotspetsfilar och pulpan fylls med blod inklusive massor av stamceller. De senare kommer sen att bilda olika sort celler som behövs för att bygga nytt ben, brosk, fett med mera. Blodet klumpar ihop sig i ett blodkoagel som fyller pulpan och det är i detta som de olika stamcellerna differentieras för att bilda nya stödjande vävnader. Metoden fungerade i 60 procent av fallen. 

Nelly Romani Vestman skriver att orsaken till misslyckande främst beror på att roten och pulpan inte rengjorts ordentligt eller att blödningen inte blev tillräcklig kraftig. Resultatet som forskarna mätt upp är ökad tjocklek av dentinväggen, ökad rotlängd och fortsatt tillväxt av rötterna. I flertalet fall som följts upp har det dock snarare varit reparation av pulpavävnaden än nybildning av den. Oavsett vilket så har barnet fått tillbaka en levande tand. 

Även om den kliniska verksamheten är i sin linda så kan man rädda många barns tänder genom denna metod och den blir faktiskt billigare än om man rotfyller tanden. Nu är det visat att om barn råkar ut för olyckor så kan flera av dem få möjlighet att behålla tanden genom att stamcellerna bygger ny vävnad. Alla tänder kommer man dock inte lyckas vitalisera.

Det här gällde alltså icke fullt utvecklade barntänder. Att åstadkomma samma sak på vuxentänder kan komma att bli en större utmaning. Men kanske dröjer det bara fyra till fem år innan även vuxentänder kan läkas och återbildas. Ofta handlar det då om infekterade tänder och då är rengöringen förstås extra viktig eftersom pulpan då är fylld med bakterier av olika slag. 

Läs artikel i Tf-bladet nr 3 2023

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)