Enligt en intern rapport finns det stora risker för patientsäkerheten med 1177:s nya chattbot. I cirka 30 procent av fallen har man funnit avvikelser i triageringen i det nya digitala sjukvårdsupplysningssystem som ett tiotal av landets regioner har tecknat avtal med.

Vårdguiden 1177 har för avsikt att på bred front införa chattboten Platform24. Denna chattbot skall göra en första bedömning av patienter, innan de slussas vidare. Stickprover och tester har dock visat på stora brister i systemet, rapporterar DN.

I en rapport, som SVT Skåne har fått ta del av, visade det sig att en av tre patienter sorterades fel av Platform24 som använts i Västra Götalandsregionen. Chattboten har i vissa fall prioriterat patienters åkommor för högt, men i andra fall även för lågt. Bolaget bakom tjänsten motstrider uppgifterna och påstår till och med att boten är mer precis i sin prioritering än en riktig sjuksköterska.

En chattbot, eller en digital assistent som det också kan kallas, är ett datorprogram som genomför en konversation via text eller ljud genom AI (artificiell intelligens). Dessa program försöker simulera hur en människa skulle bete sig i en dialog.

Västra Götalandsregionen kallar sin chattbot ”Liv”. Med hjälp av Liv har man för avsikt att erbjuda säker information dygnet runt under årets alla dagar. Regionen menar att många av de telefonsamtal som inkommer till 1177 ofta kan besvaras snabbare och lika korrekt i chatten av Liv jämfört med en människa. Vidare skulle detta innebära att fler invånare kan få svar samtidigt och då slippa att vänta i telefonkö. Tanken är också att om personalen som svarar i telefon blir avlastade, kan de fokusera på att ge ännu bättre service.

Chattboten Liv kan dock inte göra några bedömningar av symtom eller ge medicinska råd. Vanligtvis får de personer som kontaktar chattboten en länk till en webbsida som har fördjupad information som svar på en fråga. Konversationen med Liv är således inte privat. Därför skall man aldrig skriva in sina personuppgifter.

1177 påstår att Liv alltid ger kvalitetssäkrade svar vilka skall ha kontrollerats av experter inom området. I de fall Liv inte kan svaret på en fråga, uppges det att hon inte chansar med att ge ett felaktigt eller osäkert svar. Liv skall då istället erbjuda möjlighet till chatt med en mänsklig kollega (under förutsättningen att den mänskliga chatten är bemannad just då).

Länkar till ytterligare information:

Artikel i Läkartidningen
Artikel i DN (för prenumeranter) 
Nyhetsinslag på SVT Skåne
Om chattboten Liv på 1177-Västra Götaland 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)