Kvicksilver är ett potentiellt gift och hälsoeffekter relaterade till kvicksilver från t.ex. amalgam påminner mycket om de symtom som patienter med Parkinsons sjukdom drabbas av. I en intressant översiktsartikel har amerikanska forskare utvärderat befintlig forskning inom området och kommer till slutsatsen att en del av patienterna med Parkinsons sjukdom mycket väl kan vara förgiftade av kvicksilver och troligen finns även en kombination av andra metaller med i bilden. Avgiftning med kelerande ämnen skulle i så fall kunna förbättra hälsan hos denna grupp av patienter.

Av den forskning som finns om kvicksilver och Parkinsons sjukdom framgår många likheter mellan kvicksilverförgiftning och de symtom som uppträder vid Parkinsons sjukdom. Det handlar bland annat om förlust av dopaminneuroner, utarmning av glutation, sämre funktion i mitokondrierna (cellernas energiproducenter), degeneration av axoner och ökad glutamatbildning liksom förhöjd nivå av amyloid-beta. Se mer här och här.

Sedan tidigare är det också känt att kvicksilver är ett cellgift med stor påverkan genom förändrad genomsläpplighet genom cellväggarna/membranen, ökad oxidativa stress, påverkar fettrika membran och mitokondriernas funktion. Dessutom förändras olika signalmolekyler som cytokiner och hormoner. Hela kroppens biokemi kan alltså påverkas av kvicksilver. Kvicksilver tränger också in genom blodhjärnbarriären och ackumuleras i hjärnan. Avgiftningen av hjärnan går mycket långsamt  och sämst förmåga har personer som genetiskt har försämrad avgiftningskapacitet. 

I en studie som gjordes 2022 på avlidna personer fann forskarna att de två hjärnor som kom från personer med diagnosen Parkinsons sjukdom hade mycket höga kvicksilverhalter i de delar av hjärnan som troligen ger upphov till darrningar, stelhet och det typiska lite långsamma rörelsemönstret vid Parkinsons sjukdom. Forskarna hade ingen förklaring till att de som haft Parkinsons sjukdom hade mer kvicksilver i hjärnan än övriga. 

Det finns många kopplingar som tyder på samband mellan Parkinsons sjukdom och kvicksilver, åtminstone för delar av gruppen som fått diagnosen. Ändå sker mycket lite forskning inom detta fält, vilket artikelförfattarna också undersökte. De konstaterade att endast sju av 526 vetenskapliga projekt om Parkinsons sjukdom som fick stöd av NHI (myndighet som stöder forskning i USA) handlade om kvicksilver och/eller andra tungmetaller. I USA är det inte ovanligt att folk donerar sina kroppar till forskning efter döden.

Att kontrollera kvicksilverhalten i hjärnor från personer som haft diagnosen Parkinsons sjukdom skulle alltså inte vara svårt, om bara viljan fanns. Detta enligt forskningsartikelns författare. Dessutom kan flera olika metaller förstärka effekterna av de enskilda metallerna i hjärnan och därför bör sådana studier även involvera andra metaller och eventuellt andra föroreningar. Studierna bör också inkludera de kända riskgenerna för att bättre förstå kopplingen mellan gener och metaller.

Om kvicksilver verkligen bidrar till orsaken till vissa fall av Parkinsons sjukdom skulle avgiftning med kelatorer kunna bidra till behandling av denna sjukdom och en del kanske till och med skulle kunna bli friska. Tidigare kunde patienter i Sverige få kelering med EDTA eller DMSA och en del personer med kvicksilverrelaterade problem blev betydligt friskare. De patienter som vill borde få pröva avgiftning med någon av dessa kelatorer för att testa om det hjälper. Sådan kelering görs i andra Europeiska länder, men inte i Sverige. Det finns dock andra möjligheter till avgiftning som t.ex. med Zeoliter, ramslök och koriander eller alfaliponsyra.

Se mer refererad forskningsartikel från 2023
Till Mats Hansons artikel från 1996 om kvicksilver, amalgam och Parkinsons sjukdom

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)