Mycket tyder på att kvicksilver och andra tungmetaller ökar risken för problem med andningen och sjukdomar i andningsorganen. Det är särskilt betydelsefull nu när risken för insjuknande i Covid-19 ökar. Forskarna till refererad litteraturöversikt menar att riskbilden skulle minska om folk slapp bli exponerade för tungmetaller.

Det vore förstås intressant att veta om förekomst av amalgamfyllningar ger ökade symtom av Covid-19. Detta besvaras inte i den nya forskningsrapporten. Däremot visar datainsamlingen att exponering för arsenik, kadmium, kvicksilver och bly ökar risken för allvarliga problem med andningsfunktionen och sjukdomar i andningsorganen om man utsätts för virus.

Orsakerna är flera,  bland annat försämras immunförsvaret genom att tungmetallerna förgiftar de vita blodkropparnas B- och T-celler samt makrofagerna.  Därmed försämras kroppens möjlighet att bli av med virus och det leder också till att inflammationerna ökar liksom den oxidativa stressen.

Det finns alltså starka kopplingar mellan halten tungmetaller i kroppen och risk för andningsbesvär i luftvägarna och särskilt i de nedre delarna.  

Till detta kommer att tillskott av zink, selen och andra antagonister till tungmetaller minskar effekterna av virus på andningsvägarna och immunförsvaret. Resonemanget hänger alltså ihop.

Att forskarna kom på att titta på just tungmetaller och effekter på sjukdomen Covid-19 var kunskapen om att rökning och hög halt luftföroreningar i partikelform bidrar till uppkomsten av allvarliga symtom i andningsorganen. Studien som gjordes är en litteraturöversikt av de senaste årens forskning om metaller och virus och den ger mycket intressanta resultat. 

Till forskningsartikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)