Den norska tandläkartidningen har publicerat en krönika av professor Einar Sletten som funderar över om amalgam kan öka risken för Alzheimers sjukdom. Han konstaterar att från en fyllning som väger 1 gram läcker det ut 10 mikrogram kvicksilver per dag. Han berättar också att forskare funnit högre kvicksilverhalter i hjärna, blod och vävnad hos patienter med Alzheimers sjukdom. 

Einar Sletten redovisar i sin krönika flera olika studier som funnit förhöjda kvicksilverhalter i hjärnan hos personer med Alzheimers sjukdom. Några slutliga bevis menar han att vi inte har i dag, men han konstaterar också att det är svårt att nå fram med information om risker av kvicksilver från amalgam och att debatten påminner om den om rökning och cancer som fördes på 1970-talet.

Om Alzheimers sjukdom har samband med kvicksilver från amalgam konstaterar han, att det i så fall enligt försiktighetsprincipen, borde vara aktuellt att ta bort amalgamfyllningar hos folk. Han anser att det är enkelt att ta bort amalgam och att det i dag finns bra material att ersätta det med. Man behöver alltså inte gå omkring med kronisk kvicksilverförgiftning, konstaterar han i artikeln. 

Intressant är att den norska tandläkartidningen (Tidene) tar in en artikel av detta slag. Kanske har det kompakta motståndet mot att diskutera amalgamets skadeverkningar lättat i Norge. Vi hoppas förstås att även den svenska tandläkartidningen ska kunna komma med amalgamartiklar av detta slag. Dock är det viktigt vid amalgamsanering att skydda både patienten och personalen (se mer www.amalgamsanera.nu)

I dag har Socialstyrelsen inga riktlinjer för amalgamsanering och anser det inte heller skadligt. I de nya nationella riktlinjerna för tandvården nämns inte amalgam med ett ord, trots att omkring 40 procent av den vuxna befolkningen fortsatt har detta material i tänderna. Många tandläkare vill inte ta bort amalgamfyllningar på grund av Socialstyrelsens inställning. 

I tandläkarutbildningen lär sig tandläkare att amalgam är ofarligt i munnen på folk och att det förbjudits enbart av miljöskäl. Därför borrar många tandläkare bort amalgamet utan skydd, vilket leder till att en del blir allvarligt förgiftade.

Angeläget är att Socialstyrelsen är tydlig med hälsoriskerna med amalgam och ser till att evidensbasera borttagning av amalgamfyllningar. Skriv gärna till Socialstyrelsen för att påverka dem.

Till artikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)