Kraftig käksmärta diagnostiseras ofta som trigeminusneuralgi (smärta i ansiktsnerven). I vanliga vården ges sällan annan hjälp än smärtstillande medel och KBT. Tandläkare kunniga inom området kan dock ta bort förstörd benvävnad och därmed upphör symtomen oftast och det inom bara någon dag. 

Trigeminusneuralgi ger symtom med kraftig smärta i käkar som strålar upp mot örat och ögat, det vill säga följer ansiktsnerven. Ofta finns orsaken i käkbenet som också genomkorsas av grenar av ansiktsnerven. Nerverna som går inuti käkbenet är mycket smärtkänsliga och påverkas av om man har problem i käkbensmärgen.

Den tyske tandläkaren och forskaren Johann Lechner berättar i en video om hur han hjälpt många med trigeminusneuralgi att bli friska. Han har också utvecklat en särskild skanningmetod som visar inflammerade ställen i käkbenet och dessutom har han utvecklat provtagning som visar på höga så kallade RANTES hos personer med käkbensnekros och liknande problem.

Svenska tandläkare och käkkirurger upptäcker sällan problem inuti käkbenets märg och Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvården tar inte alls upp dessa aspekter på kraftig smärta i käkar och ansikte.

Smärtan uppstår vid all påverkan på käkarna, det kan handla om att vinden kommer åt kinden, någon klappar en vänskapligt eller om man tuggar. Ofta är smärtan oberäknelig och så kraftfull att en del vill ta livet av sig. 

Socialstyrelsens okunskap eller ovilja att ta upp problem med infektioner/inflammationer inuti käkbenet som orsak till käksmärta gör att de fåtal tandläkare som förstår problemet ändå inte vågar operera bort död vävnad inuti käkbenet (Johann Lechner benämner det som fettrik vävnad). Folk kan allstå vara sjuka med allvarliga smärtor helt i onödan. 

Den som är sjuk har endast ett fåtal svenska tandläkare att välja på och en av dem hotas nu med indragen legitimation av HSAN (på uppmaning av IVO). Säkrast är alltså att vända sig till den tyska kliniken som vi hänvisar till nedan. Andra europeiska tandläkare med biologisk inriktning kan också "rensa käkben", vilket oftast ger god effekt och gör att smärtan åtminstone minskar och oftast försvinner helt. 

Se mer i Youtubefilm där Johan Lechner berättar om sin erfarenhet
Till Johan Lechners klinik i Munchen i Tyskland. 
Se också Lennart Gottnerssons exempel
Se även Siv Evebys exempel

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)