Mer uppmärksamhet bör ges infektioner i käkbenet när det gäller kroniska och neurologiska sjukdomar, skriver tyska forskare. Rapporten publicerades 2021. Forskningen visar tydligt vikten av att ta infektioner inuti käkbenets märg på allvar, trots att de är svåra att upptäcka. Vissa kroniska och inflammatoriska sjukdomar skulle då kunna botas. 

Det som mättes var defekter i käkbenet som skapade inflammationer och förekomst av inflammationsmarkörer (RANTES/CCL5). Betydligt högre nivåer av RANTES uppmättes hos personer med allergier, CFC (kroniskt trötthetssyndrom), atypiska käk- och ansiktssmärtor, neurodegenerativa sjukdomar, tumörer, reumatism och parasympatiska besvär.

Forskarna menar att detta tyder på att käkbensproblem kan trigga igång inflammatoriska signalsystem som påverkar långt utanför käkbenet. De redovisar i rapporten att även andra studier ger liknande resultat.

Slutsatsen är att det behövs mer forskning om hur infektioner i käkbenets märg påverkar inflammatoriska signalvägar och hur det i sin tur orsakar systemiska immunsjukdomar. Infektioner av detta slag är svåra att upptäcka och ger inte alltid tydliga problem i själva käken. Trigeminusnerven kan påverkas, vilket kan orsaka smärta i käkar och ansikte.

Särskilt intressant är att informera mer om denna forskning i Sverige där vi har svårt att få hjälp till personer som har problem med käksmärtor då varken tandläkare eller läkare förstår riskerna.

Se mer i forskningsrapporten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)