Socialstyrelsen tycks ha förbjudit käkbenssjukdomar då orsakerna inte nämns i de nya riktlinjerna. Käkbenssjukdom kan orsaka kraftig smärta i käkar, upp mot ögat och örat. Tandläkare Karin Öckert skrev om problemen 2009 och sedan dess har ingenting hänt. Detta trots att forskning och beprövad erfarenhet finns. 

Både forskning och beprövad erfarenhet finns som visar att infektioner i käkbenet (d.v.s. i käkbenets märg) kan orsaka kraftiga käksmärtor, ögon- och öronproblem. Ofta diagnostiseras detta som trigeminusneuralgi, vilket innebär att man har besvär från ansiktsnerven. Den förgrenar sig till båda käkarna och kan därmed påverkas av infektioner och bakteriegifter i tänder och käkben.

Benmärgsprover visar ofta bakterieinvasion, proppbildning i de små blodkärlen och död benvävnad. Öppnas käkbenet väller det ibland ut fettliknande celler som tyder på ischemisk eller död benvävnad. Ibland finns hålrum i käkbenet, vilket inte heller är normalt.

Tandläkare Karin Öckert skrev för tio år sedan om fenomen med så kallad ischemisk benvävnad eller NICO i käkbenet. Ofta syns detta i områden där visdomständer tagits bort. 

Det handlar alltså om infektioner i käkbenet som påverkar den allmänna hälsan. Borttagning av rotfyllda tänder och/eller skrapning (curretage) av käkbenet för att ta bort all infekterad vävnad förbättrar ofta hälsan och en del blir helt friska (se Gottnersson). Åndå tycker Socialstyrelsens expertgrupp att detta inte ska nämnas. 

Av Socialstyrelsens nya riktlinjer för tandvården framgår att åtgärder gällande käkledssmärta (E6.1-E8.1 + E21.1-E22.4) främst ska behandlas med antiinflammatoriska medel, bettskena, rörelseträning eller med glukokortikoid som ges intramuskulärt. Orsaken till käksmärtan bryr sig alltså Socialstyrelsen om och inte heller den forskning som visar kopplingar mellan käksmärta och infektioner i käkbenet.

Ingen information ges därför om att smärtan kan bero på infektioner i själva käkbenet eller på att benvävnaden dött på grund av dålig syretillförsel. Det senare kan bero på proppbildning i märgbenets små blodkärl.  

Tandläkarna får inte heller veta att en del personer med kraftig käk- och ansiktssmärta blir friska eller får kraftigt minskad smärta då rotfyllda tänder tas bort och då käkbenet rensas från infektioner. Sådan behandling borde vara förstahandsalternativ vid olika former av käksmärta. Diagnos kan ställa genom analys av benmärgsprover.

Vanlig slätröntgen visar sällan att det finns infektioner i käkbenet. Tredimensionell röntgen kan dock visa infektioner och ofta med problem upp mot bihålan och eventuella hålrum.

Panoramaröntgen visar ofta förtätnader i benet, vilket kan tyda på försämrad läkning och därmed att infektioner kan finnas kvar inuti käkbenet. Få tandläkare klarar dock att se sådana tecken på röntgenbilderna. Det krävs både träning och stort intresse. Tandläkaren behöver titta på hur käkbenet ser ut inuti för att kunna ställa diagnos.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för tandvården verkar inte infektioner i käkbenets märg existera. Detta trots att ortopeder väl känner till detta fenomen när det gäller benmärg i andra delar av kroppen. Ortopeder rensar bort påverkad benmärg innan man gör implantat, eftersom det är väl känt att infektioner kan leda till ett misslyckat implantat. Inom tandvården finns tyvärr inte denna kunskap.

Läs Karin Öckerts artikel
Se också Lennart Gottnerssons tillfrisknande

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)