Lyssna på Regines berättelse om vad som hände då inflammationer i käkbenet togs bort. 

">

Inflammationer i käkbenet kan orsaka många olika besvär då immunsystemet påverkas. Mängden cytokiner (RANTES) i inflammatoriska strukturer i käkbenet är alltid höga. Detta kan leda till många olika besvär i andra delar av kroppen. Hos personer med Parkinsons sjukdom och andra kroniska besvär har stora mängder RANTES uppmätts i käkbenet, men också förhöjda halter i blodplasman. Lyssna på Regines berättelse om vad som hände då inflammationer i käkbenet togs bort. 

Mycket tyder på att flera kroniska sjukdomar kan ha med inflammationer i käkbenet att göra. Johann Lechner, som forskat inom området och behandlat många patienter, redovisar flera fall av tillfrisknande efter borttagning av inflammationer inuti käkbenet. Tyvärr är svenska tandläkare mycket ointresserade av dessa kunskaper och tror att infektioner (som ofta är orsaken till inflammationerna) omhändertas av kroppen om de uppträder i käkbenet. 

Tyvärr är det fel av flera skäl. Dels är flödet av blod och lymfa mycket sparsam i käkbenets märg och i de fall man rotfyllt och därmed dödat en tand finns inget immunförsvar alls i den. Ett annat skäl är att man i käkbenets inflammatoriska vävnader funnit mycket höga halter av cytokinen RANTES (CCL5). Den startar inflammationer och ökar inflödet av T-celler, vilket betyder att man har en lågintensiv och oftast tyst inflammation inuti käkbenet. 

I andra delar av kroppen har man också funnit RANTES, men i betydligt lägre koncentrationer. RANTES är en viktig signalmolekyl för att väcka upp immunförsvaret och olika ansamlingar av RANTES kan troligen kommunicera med varandra. Lechners erfarenhet visar att många symtom försvinner då inflammationer i käkbenet tas bort. Det gäller bland annat Parkinsons sjukdom. 

Se Regines berättelse här (engelska)
Till forskningsrapport om RANTES betydelse vid systemiska sjukdomar

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)