Flera mediciner som tas mot benskörhet eller vid cancerbehandling kan orsaka nedbrytning av käkbenet eller käkbensdöd. Endast käkbenet förstörs medan övriga skelettben stärks. Tillståndet är allvarligt och kan leda till kraftig smärta och andra problem. Viktigt är att läkare varnar för detta vid medicinering och att patienten själv tar upp det med tandläkaren.

I danska tandläkartidningen tas problemet med så kallad läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna (MRONJ) upp, vilket innebär att käkbenet bryts ner av vissa mediciner som används vid benskörhet och cancerbehandling. 

Bland annat gäller det följande mediciner:
- Bisfosfonater (t.ex. Alendronat, Zolendronsyre, Etidronsyre, Ibandronat, Pamidronat, Risedronat)
- Ämnen som används för behandling av cancer och osteoporos (t.ex. Denosumab) 
- Behandling av osteoporos (som t.ex. Romosozumab).

Symtom som vanligen uppstår är smärta och/eller tecken på infektion runt tänder eller käkar, som inte beror på tand- eller tandlossningssjukdom. Därtill kan patienten få exponerat käkben utan tecken på infektion, fistlar kan uppstå och diffust obehag i käken. Bristande läkning efter tandutdragning är inte ovanligt liksom lösa tänder som inte beror på parodontit.

Eftersom symtombilden är varierad kan det vara svårt att diagnostisera MRONJ. Viktigt för läkare och tandläkare är att ta patientens symtom på allvar liksom att undersöka kopplingen till käkarna och läkemedel.

Osteonekros i käkarna kan uppträda även av andra orsaker, vilket läkare och tandläkare i än mindre grad uppmärksammar. Det kan handla om att tandläkaren inte rensat efter utdragning av infekterade tänder eller visdomständer och därmed skapas inflammation i hålrum i käkbenet. Inflammation kan också uppstå då rotrester finns kvar efter tandutdragning eller av andra skäl. 

Behandlingen består i att rensa bort påverkat käkben och i möjligaste mån ta bort mediciner som på verkar käkbenet negativt.

Innan behandling mot benskörhet eller cancer inleds bör rotfyllda tänder och andra infektionshärdar i käkbenet tas bort. Gör man det senare ökar risken för komplikationer. Se t.ex. denna berättelse.

Se mer i danska Tandlægebladet
Till mer på Tf:s hemsida om käkinfektioner mm.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)