Zero Mercury Working Group (ZMWG) har initierat håranalyser av fertila kvinnor i nio olika länder. Analyserna visar att en fjärdedel av samtliga undersökta kvinnor hade kvicksilverhalter som låg över de amerikanska riktlinjerna för tungmetallen. De japanska kvinnorna hade i särklass flest personer som låg över riktlinjerna. Främst anses de höga värdena av metylkvicksilver orsakas av hög fiskkonsumtion, men även amalgam i tänderna kan påverka.

De länder som låg i topp gällande höga kvicksilverhalter var Japan och Spanien. Så många som 71 procent av de japanska kvinnorna och 64 procent av de spanska kvinnorna hamnade över det amerikanska riktvärdet på 1 mikrogram kvicksilver per gram hår. Mauritius kom på tredje plats där 36 procent av kvinnorna hade kvicksilverhalter över riktvärdet och därefter kom Elfenbenskusten med 23 procent.

Det är allvarligt att så många kvinnor når över riktvärdet eftersom risken ökar markant för ohälsa hos barnen då de under fostertiden utsatts för höga halter metylkvicksilver. Riskerna ökar med exponeringen och befolkningsgrupper med hög fiskkonsumtion anses vara i riskzonen.

Michael Bender, som är internationell koordinator på ZMWG, menar att håranalyser av kvicksilver är relativt enkla och billiga och skulle kunna användas av många människor för att kontrollera den egna kvicksilverbelastningen. Han anser att håranalyserna också bör kunna användas som ett sätt att kontrollera hur väl länder uppfyller den nya kvicksilverkonventionen.

Nästa vecka ska konventionen ratificeras i staden Minamata i Japan. På 1950-talet släpptes stora mängder kvicksilver ut i denna stad och förgiftade massor av människor. Effekterna är fortfarande kvar och många som då var foster eller barn lider fortfarande av sviterna efter tungmetallförgiftningen. Det är angeläget att länderna snabbt börjar arbeta för att verkställa de åtgärdsprogram som konventionen anvisar för att snabbt minska kvicksilverutsläppen.

Se mer om håranalyserna på ZMWG:s hemsida via länken nedan.

Till pressrelease ZMWG:s hemsida (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)