IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har sammanställt tillsynen för 2020 som en rapport till regeringen. Av den framgår att IVO anser det finns 100 oseriösa tandläkare och att IVO:s samarbete med försäkringskassan och andra myndigheter förbättrar möjligheten till tillsyn. Särskilt många klagomål finns dock inte gällande tandvården. 

IVO:s rapport "Vad har IVO sett år 2020?" sammanfattar tillsynsverksamheten under förra året. IVO konstaterar att inom tandvården har det gjorts 45 lex Maria-anmälningar och totalt inom vården har 2100 sådana anmälningar inkommit. IVO har tagit emot 99 klagomål som utretts och av dessa fick drygt hälften anmärkningar. 

Tillsynen över tandvården tillhör inte IVO:s högprioriterade områden. Myndigheten anser sig ändå ha fog för att kontatera att det finns 10 oseriösa tandläkare. Enligt deras definition handlar det om tandläkare vars patienter "många gånger är i sämre skick efter att de fått sin behandling än då de påbörjade den". 

IVO har beräknat att ca 5,5 procent av det statliga tandvårdsstödet varit felaktigt gjorda utbetalningar som borde krävas tillbaka. Tandhälsoförbundet vill förstås att sådant fusk ska stävjas, men anser att IVO även bör kontrollera vad patienten själv betalat.

Patienten betalar merparten av tandvården själv och sannolikt skulle IVO där kunna hitta ännu fler felaktiga debiteringar. Tf får ofta frågor som gäller ifall priset tandläkaren tagit är korrekt i relation till den behandling patienten fått. Säkert finns här ett stort mörkertal. 

Tf önskar att IVO bättre kontrollerar att patienterna får den information de bör ha gällande val av material och behandling. Vi hör ofta att tandläkare inte har datainformationsblad tillgängliga och därför inte kan berätta vad ett specifikt material innehåller. Vi önskar också att IVO vid tillsynsbesök ställer frågor till patienterna om hur de uppfattar tandläkarens arbete.

Till IVO:s rapport
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)