Tandläkare och annan tandvårdspersonal måste tänka om när det gäller fluoridernas kariesförbyggande effekt. Andra bättre och mer naturnära alternativ finns i dag - i form av tandkrämer och pensling av tänder. Sådana material bör användas för att förebygga karies. Men hur ska tandläkare och annan vårdpersonal få sådan information när Socialstyelsen inte tar upp alternativet hydroxiapatit (engelska hydroxyapatit) i sina nya riktlinjer för tandvården?

För att förbättra barns hälsa samtidigt som man minskar kariesangreppen är det angeläget att man i tandvården förordar tandkräm med hydroxiapatit, som är det material tanden består av. Hydroxiapatiten binds till tandemaljen och särskilt gäller det om tanden fått början till kariesangrepp. Hydroxiapatiten har också en egenskap som gör att bakterier inte så lätt fäster på tänderna. 

Det finns både klinisk kunskap från Japan där man sedan 1980-talet använt tandkräm med hydroxiapatit istället för fluoridtandkräm. Fluorider är hormonstörande och är därför olämligt i större mängder på små barn, eftersom de är extra känsliga. Risk finns också för emaljskador hos barn som får för mycket fluor. Fluorider är alltså inget bra material om andra alternativ finns.  

Svenska tandvård styrs av Socialstyrelsen och myndigheten nämner inte med ett ord alternativet hydroxiapatit i sina nya nationella riktlinjer, vilket är mycket märkligt då forskning inom området finns. I de nationella riktlinjerna finns endast fluorider med i förebyggande syfte occh då handlar det om tandkräm och pensling fluoridlack direkt på tänderna. Fluoridlagret nöts bort och därför krävs pensling flera gånger varje år. Var finns Socialstyrelsens expertkunskap? 

Under de senaste åren har flera intressanta forskningsartiklar publicerats (se länkar nedan) som visar god effekt av hydroxiapatit i tandkräm. Jämfört med fluorider får man samma eller bättre resultat gentemot karies. Hydroxiapatit finns också i olika former att pensla på tänder som ilar och detta material kan vara ett alternativ till fluoridpensling. 

Om barn har dåliga tänder är också kosten viktig. Kostråd finns inte heller med i de nya nationella riktlinjer för tandvården. Det tandläkarna pratar om är oftast att man ska ta bort socker, men minst lika viktigt är att barnen får tillräckligt av mineralerna kalcium, fosfor, magnesium och kalium samt fettlösliga vitaminer som D, A, K och E.

De stora tandvårdskedjorna inklusive privata tandläkare måste tydligt informera patienter och föräldrar om att alternativ till fluorider finns liksom att informera bättre om kostens betydelse för tandhälsan. Att vänta på Socialstyrelsens initiativ tar för lång tid. Tandkräm med hydroxiapatit kan köpas från flera leverantörer på nätet bland annat från Cosmetictreasures 

Till forskningsartikel från 2022
Till en reviewartikel från 2021
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)