Professor Jerry Bouquot är en av förgrundsgestalterna när det gäller infektioner i käkbenet. Han har utvecklat analys av benvävnad via mikroskop på ett sätt som är helt unikt. Lyssna på professorn när han berättar om infektioner i käkbenet. Producent av denna podcast är IAOMT. 

Jerry Bouqout berättar att käkbenet är unikt bland alla kroppens ben då det innehåller mängder av nerver. Inget annat ben är genomkorsat av nerver såsom käkbenet. Omkring 40 procent av hjärnans signaler kommer från tänderna. Det är inte konstigt att förstört käkben kan orsaka kraftig smärta.

Om det finns infektioner i käkbenet eller delar av käkbenet har nedsatt syretillförsel leder det till att benceller dör vilket påverkar kringliggande nerver. Det kan handla om bakteriegifter som sprids tll nerven eller att skyddet runt nervtrådarna bryts ner, vilket kan medföra att signaler ständigt går fram till nerven från kringliggande vävnad.

Bouquot har tittat på många biopsier av käkben. Systematiskt undersökte han käkben från personer som dött under sjukhusvistelse. På omkring 40 procent av dessa fann han någon form av sjukdom i käkbenet. Majoriteten av skadat käkben finns i områden där tänder tidigare extraherats, vilket innebär att tandläkare inte rengjort ordentligt utan lämnat kvar bakterier med mera.

Han berättar också att käkbenssjukdom tycks vara ärftlig och att många har släktningar med hyperkoagulation och därför lätt bildar blodproppar i de små kärlen i käkbenet. Det i sin tur leder till nedsatt syretillförsel i benet (så kallad ischemi). Han testade att ge en del patienter blodförtunnande medel som gjorde att smärtorna gick tillbaka.

Har man passerat 50 år så ökar risken för blodproppar eller andra skador i käkbenet, vilket leder till syrebrist som så småningom kan orsaka kronisk ischemisk bensjukdom. Bouquot fick frågan om ozon för att döda bakterier efter att tandläkaren skrapat bort infektioner i käkbenet. Han svarade att erfarenheten av ozon är god, men det finns för lite forskning för att veta säkert om det är bra eller inte. 

Det sjuka käkbenet kännetecknas av att märgen antar en brun och sörjig struktur. Det kan också bildas ett slags fettklumpar i det sjuka benet. Enda chansen till bättring är att ta bort all infekterad benvävnad. Det kan tyckas stympande om infektionen spritt sig till en större del av käkbenet. Men det är priset man får betala för att återfå hälsan.

Se mer i intervjun med professorn (engelska)
Se också Siv Evenbys berättelse

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)