Socialstyrelsen uppmanar regionerna att öka antalet intensivvårdsplatser. Målet är 20 procent tomma Iva-platserna för att man ska kunna klara en plötslig belastningstopp. Detta mål uppnås inte idag. Både civila sjukhus och militären har minskat sin beredskap under många år. 

Man kan undra om Sverige skulle klara en allvarlig terrorhandling eller en allvarlig trafikolycka med många passagerare som behöver avancerad vård. Idag konkurrerar influensa- och covid-19-patienter om landets 477 disponibla Iva-platser. Av dessa är redan 393 belagda, men för närvarande är endast 91 av platserna upptagna av covid-19 patienter. 

Sverige är bland de europeiska länder som har lägst antal intensivvårdsplatser per invånare, det vill säga 5,8 per 100 000 invånare. Inte ens hälften av den kapacitet som exempelvis det hårt covid-19 drabbade Italien har. Antalet respiratorer är ett mått på hur väl ett land är rustat för att behandla intensivvårdspatienter.

Svensk intensivvård har kraftigt rustats ned, enligt den statistik som Svenska Dagbladet redovisade 2020. Det framgår att det 1993 fanns 4 300 respiratorer i Sverige, varav 900 inom militären och 2 100 extra i olika förråd. Tjugofem år senare, 2018, fanns bara runt 570, varav 40 inom militären och noll i förråd. Nu 2021 finns alltså 477 Iva-platser i svensk sjukvård.

Socialstyrelsen för nu samtal med Sveriges kommuner och regioner för att öka antalet Iva-platser i framtiden. 
– Vi har den senaste dryga veckan arbetat intensivt gentemot Sveriges Kommuner och regioner, regionerna och intensivvården, med anledningen av att den nationellt tillgängliga kapaciteten i intensivvården har varit lägre än vi anser att den bör vara, berättar en tjänsteman vid Socialstyrelsen.

Anledning finns också att fråga sig hur många som hade kunnat räddas av dem som hittills avlidit i covid-19 om kapaciteten inom Iva varit större. Vissa områden i samhället kan behöva ha överkapacitet för att snabbt kunna agera i en katastrofsituation. Intensivvården är ett av dessa. 

Till artikel i Läkartidningen
Till artikeln i SvD

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)