Tandläkare Weston A Price levde under slutet av 1800-talet och var verksam till mitten av 1900-talet. Han förstod kostens betydelse för kariesutvecklingen och jämförde ursprungsbefolkningarnas matvanor med modernt kosthåll. Tydligt visade han att vår västerländska kost försämrar människans förmågor. Han oroade sig för sämre intelligens, kroniska sjukdomar och att befolkningen skulle degenerera. 

Tandläkare Weston A Price intresserade sig tidigt för kostens betydelse för kariesutveckling och undersökte olika primitiva kulturers tandstatus och matvanor. Han fann få eller inga kariesangrepp och noterade också att käkarna utvecklats på rätt sätt. Inga trångställda tänder fanns hos dessa grupper.

Så fort folk flyttade till civiliserade trakter och började äta sämre startade kariesutvecklingen och tandläkare behövdes för att laga tänderna. Den västerländska kosten som Price jämförde med var alltför fattig på mineraler som fosfater och kalcium. Inte heller fick man i sig tillräckliga mängder fettlösliga vitaminer. 

Price menade att detta skulle leda till försämrad intelligens, mer sjuklighet och mer kariesangrepp plus trångställda tänder hos dem som anammade den västerländska dieten.  

När Price undersökte skelett från långt tillbaka i tiden fann han breda tandbågar och avsaknad av karies hos de allra flesta undersökta käkar och tänder. Hos dem som nu äter den västerländska kosten ansåg Price att tandorganen bröts ner och att kariesutvecklingen ökade. Det i sin tur leder till förändringar i ansiktet och tandvalvet. Hos dessa så kallade civiliserade människor fann Price en 30-faldig ökning av kariesutvecklingen. 

Han menar att blotta förekomsten av tandläkare är ett dåligt tecken och är en symbol för degeneration av människan. Detta beskrivs närmare i Price bok "Primitive Keys to Modern Degeneration" eller "Nutrition and Physical Degeneration".
Se också här

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)