Ute i världen pågår utfasning av amalgam i tandvården, främst av hälsoskäl. Mellan tre och fyra miljoner människor har fortfarande amalgam i tänderna i vårt land. Tandläkare putsar, borrar eller tar bort amalgam rutinmässigt. Trots det finns inga riktlinjer för amalgamsanering. Tandhälsoförbundet anser att Socialstyrelsen snarast bör göra tillägg med riktlinjer för amalgamsanering då många människor annars riskerar bli sjuka. 

Av en forskningsrapport från 2012 framgår bland annat att följande gällande skydd för patienten och riktlinjer för tandläkarens arbete med borttagningen:

- Täck patientens kläder med plast eller operationsduk.
- Använd kofferdam för att hindra partiklar att slungas in slemhinnan
- Andningsmask med friskluft eller syrgas så att patienten inte andas in kvicksilverånga
- Använd en ny borr för bättre effekt, om möjligt sönderdela fyllningen och lyft ut den i bitar.
- Kyl amalgamet med vatten för att minska kvicksilveravgivningen
- Ta bort eventuellt amalgam som samlats i slemhinnan eller under patientens tunga
- Patienten bör skölja med stora mängder vatten för att bli av med finfördelat amalgam som trängt in i munhålan

Detta är helt enligt de riktlinjer IAOMT och Tf använder i rådgivning till tandläkare och patienter. Men eftersom inte alla hör av sig till oss innan amalgamsanering får inte alla korrekt information. Tyvärr lär sig inte tandläkarna i sin utbildning hur en säker amalgamsanering ska gå till. 
Se mer Tf:s hemsida amalgamsanera.nu
Till forskningsrapporten (engelska)
Till IAOMT:s instruktioner om amalgamsanering (gäller både patienter och personalens arbetsmiljö)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)