Skalfasader, kronor och broar innebär alltid att tandläkaren slipar ner tanden för att få fäste för fasaden, kronan eller bron. Nu ligger en artikel ute på MSN-news som visar bilder på hur tänderna ser ut när de slipats ner. Till Tandhälsoförbundet hör en del av sig och berättar att de aldrig gått med på terapin om de förstått att frisk tandvävnad slipades bort. I tandvården behövs korrekt information till patienten och särskilt när man gör ingrepp som är oåterkalleliga.  

Både unga människor och äldre får erbjudanden av sina tandläkare att förbättra utseendet genom att sätta skalfasader eller kronor på tänderna. De allra flesta har inte fått reda på att stor mängd tandsubstans tas bort. De har inte heller fått reda på att tanden kan dö av ingreppet.

Om problem uppstår hör en del av sig till Tandhälsoförbundet (Tf) och låter förvånade över att tanden faktiskt är förstörd och att de resten av livet måste ha en skalfasad eller krona på den. 

En tydligare informationsplikt behövs i tandvårdslagen för att garantera korrekt information före ett ingrepp. I dag finns tydliga krav på information till patienten om olika alternativ och vilka risker de för med sig i patientlagen, men tyvärr gäller inte den för tandvården. 

En del klagar på att de får allergiska besvär av cementet som använts för att limma fast fasaden, kronan eller bron och andra på att det känns bulligt och klumpigt. Tidigare var det vanligt med metallbunden keramik och även metallerna kan känsliga individer få problem med.

Tandläkare är obenägna att bort det som satts dit då de ofta behöver bända loss materialet och då finns också risk att tanden förstörs. Man kan dock gå till tandläkare som har tandläkarlaser, eftersom lasern gör att cementet/limmet krakelerar och därmed kan man lyfta bort fasaden, kronan eller bron utan risk att förstöra tanden. Därefter kan tandläkaren antingen göra om den eller sätta dit den igen med annat cement som patienten förhoppnignsvis tål. 

Själva nedslipningen av tanden kan aldrig repareras fullt ut och man får leva resten av livet med ökad risk för karies och andra komplikationer. Självklart ska inte fullt friska tänder slipas ned.

Har man omfattande karies, har haft stora amalgamfyllningar eller om emaljen fått omfattande skador kan kron- och broterapi vara bra och hållbara alternativ.  Eventuellt kan också så kallade etsbroar vara ett skonsammare alternativ, men det beror på tändernas kvalitet. Se alltså upp hos tandläkaren och gå inte med på något förrän du fått reda på för- och nackdelar och vilka alternativ som finns. 

Till artikel om risker med nedslipning av tänder

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)