Är titan biokompatibelt? En studie från USA har undersökt läkningsprocessen vid titanimplantat, jämfört med läkningen vid närliggande tänder, som också blir kirurgiskt påverkade och inflammerade vid insättningen av implantat.

I studien ingick 40 patienter i åldern 21-74 år som alla fick ett enstaka titanimplantat (orsaken ej angiven) Inga var rökare eller hade andra sjukdomar som kunde påverka munstatus. Alla fick genomgår undersökning för parodontit och eventuell behandling innan implantatet sattes in. Ett antal inflammationsmarkörer mättes vid implantatet i molarer eller premolarer i underkäken och vid de närliggande tänderna vid olika tidpunkter efter operationen.

Efter ett uppblossande av inflammation närmast efter kirurgin läkte vävnaderna lika bra vid implantatet och vid de närliggande tänderna. Jämfört med opåverkade, friska tänder var inflammationsmarkörerna högre endast under första tiden och efter 12 veckor verkade implantaten ha läkt fast.

När man emellertid mätte de olika inflammationsmarkörerna, interleukin-1 (Il-1), Il-8, makrofag-inflammatoriskt protein-1, Il-6 och metalloproteinaser, var nivån högre vid implantatet än vid de närliggande tänderna, indikerande en betydligt kraftigare vävnadsreaktion. Inflammationsmarkörerna är kända för att aktivera vita blodkroppar och för att bryta ner vävnader.

Författarna drar inte några slutsatser om biokompabiliteten hos titanimplantat, men mycket annan forskning visar att titan på sikt inte är vävnadsvänligt utan orsakar en avstötningsreaktion. Det finns ett stort antal forskningsartiklar som beskriver försök att med olika ytbeläggningar på titanet förbättra vävnadsvänligheten. Inget verkar att fungera.

Till artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)