En del personer får kraftig smärta i käken eller ansiktet och ibland kan det kopplas till en rotfylld tand, en tidigare utdragen tand eller liknande. Orsaken till inflammationer i käkbenet är oklar och mer forskning behövs inom området. Vissa kan få problem på grund av bakterier etc. och andra för att de fått proppar i de små blodkärlen inuti käkbenet. Oavsett orsak kan problemen upptäckas om man mikroskoperar ett prov från käkbenet.

En del av Tandhälsoförbundets (Tf) medlemmar har haft allvarliga inflammationer i käkbenet under tiotals år. Sällan eller aldrig upptäcker den svenska vården orsaken till detta. Många får diagnosen trigeminiusneuralgi som karaktäriseras av svåra intermittenta smärtor. 

En del har upplevt att besvären kom i samband med att de rotfyllde en tand eller tog bort visdomständer. I andra fall finns ingen sådan koppling. Om det är infektioner på grund av att där suttit en rotfylld tand eller då benet inte läkte ordentligt efter att en tand togs bort är det sannolikt infektioner i benet eller egentligen i käkbenets märg. 

I andra fall kan inflammationen bero på annat som vi i dag har dålig kunskap om. Det kan ha varit ett trauma mot tanden eller "bara" benägenhet att få blodproppar i käkbenets små blodkärl. En sådan propp hindrar blodet att föras vidare och vävnaden bortanför proppen får då inget blod och blir syrefattig (ischemisk). Ytterligare en anledning kan möjligen vara autoimmuna reaktioner, vilket innebär att kroppen reagerar mot de kroppsegna cellerna i käkbenet. 

Möjlighet för tandläkaren finns att göra en biopsi, det vill sig ta en bit av benet där sjukdomskänslan finns och skicka den för analys. Få laboratorier gör sådana analyser. Det kan gå att se på röntgen om ett parti i käkbenet läkt dåligt, men det behövs ofta ett tränat öga för detta. Även datortomografi kan användas. 

Osteomyelit kan förekomma på barn och mycket unga inidivider, men det blir också vanligt i 50-årsåldern. Av internetodontologins information framgår att så kallad sekundär osteomyelit kan orsakas av dentala infektioner, att en främmande kropp finns kvar i käkbenet, trauma eller något annat. Har man haft symtom i mer än fyra veckor kallas det för kronisk osteomyelit. 

Symtomen är svullnad, smärta och ibland feber, förhöjt antal vita blodkroppar, förhöjt CRP och om det är kronisk osteomyelit kan smärtan blir mer dov till sin karaktär. Området är inte tillräckligt utforskat och flera behandlingsalternativ finns.

Antibiotika kan prövas, men behöver ofta ges i upp till ett halvår, tandläkaren kan också försöka skrapa bort infekterad vävnad i käkbenet och det kan i sin tur leda till bättre syresättning och så småningom läkning. Att ta bort infekterad vävnad inuti käkbenet är svårt och kräver både kunskap och mod. Många tandläkare upplever det som stympande. 

När käkbenets märg är infekterad kan det komma ut som fettklumpar och helt klart är det svårt att få bort infektionen. Om tandläkaren lyckas kan en stor del av benmärgen ha tagits bort. En del tandläkare anser det stympande och visst är det så. Men om patienten slipper smärta väljer förstås en del att genomgå ett sådant ingrepp. Dock är det svårt eller omöjligt att få sådan behandling i Sverige då Socialstyrelsen tycks motarbeta att sådana ingrepp görs.

Till information hos internetodontologi.se
Se också  forskningsartikel 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (Telefontid under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)