Inflammationer i käkbenet kan man få efter extraktion av visdomständer eller rotfyllda tänder, men också andra orsaker kan finnas som små blodproppar i käkbenets små blodkärl. Käkbensinfektioner kan orsaka kraftfulla och ibland oförklarlig smärta, men också kroniska sjukdomar. Lyssna på den tyske tandläkaren Johann Lechner.

Infektioner i käkbenet är sannolikt inte ovanliga. Den tyska tandläkaren Johann Lechner anser att det finns kopplingar mellan inflammationer i käkbenets märg och sjukdomar som cancer, MS och ALS, men också till exempelvis knäbesvär. 

Anledningen anser han vara att inflammationerna i käkbenet sänder ut signalmolekyler i form av rantes som påverkar hjärnan och andra delar av kroppen. Han har uppmätt mycket höga halter av rantes i det som på röntgen ser ut som håligheter i käkbenet. I själva verket är dessa håligheter fyllda av en fettrik massa. 

I fettet bildas signalsubstanser som skickar signaler till hjärnan och olika organ i kroppen, Sådana inflammationer kan uppstå på grund av infektioner som spritt sig efter att visdomständer eller rotfyllda tänder dragits ut och tandläkaren inte lyckats göra ordentligt rent.

En del infektioner är mycket smärtsamma, men trots det är det få svenska tandläkare som förstår att ursprunget kan vara inflammationer i käkbenets märg som trycker på ansiktsnerven och skapar det som ofta kallas trigeminiusneuralgi. I andra fall är infektionerna tysta och ger inte smärta, men kan orsaka kroniska sjukdomar och besvär i andra delar av kroppen. 

Johann Lechner har utvecklat en ultraljudsdiagnos för att upptäcka fettklumpar och andra problem inuti käkbenet. Sådana besvär som är svåra att upptäcka med hjälp av vanlig röntgen. 

Lyssna på intervjun med Johann Lechner där han pedagogiskt förklarar varför man blir sjuk i olika delar av kroppen av inflammationer i käkbenets märg. Intervjun är på tyska, men det går att lägga in en svensk googleöversättning. Dock är översättningen mycket dålig, men kanske ändå kan bidra till bättre förståelse. 

Till Johann Lechners hemsida (tyska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)