Det är alls inte otänkbart att folk med kroniska kroppsliga besvär har infektioner i käkbenet eller så kallade cavitations eller hålrum. Att tandinfektoner hänger samman med symtom i andra kroppsdelar uppmärksammades redan i början av förra seklet. Flera tandläkare har forskat om detta och redan då rensades käkben från infektioner för att folk skulle tillfriskna. Trots det vill svenska käkkirurger sällan se sådana kopplingar.

En lång artikel om infektioner  i käkbenet finns på den hemsida som driver tandläkare Weston A Price idéer vidare (www.westonaprice.org). I artikeln är på engelska och skriven av en tandläkare. Dock hänvisas främst till tandläkare verksamma i början av 1900-talet, men också till professor Jerry Bouquot.

Bland annat skrivs det om Dr Black som forskade om käkinfektioner och senare skrev Work on Operative Dentistry som gavs ut i två volymer. Han karaktäriserade hålrummet i käkbenet som dött ben och beskrev det som mjukt ben. Togs det bort så hade han funnit att folk tillfrisknade. Han noterade särskilt att all mjuk benmassa måste tas bort, ingenting fick lämnas kvar för då läkte inte benet ordentligt. Detta stämmer med bland annat Bougquots forskning. 

Han skrev också att vid borttagning av tänder måste själva ligamentet som gör att tanden fäster i benet också tas bort. Annars kommer inte bencellerna att kunna möta varandra och det blir ett hålrum i käkbenet som lätt infekteras och som kan orsaka besvär. Detta är något som sällan svenska tandläkare tar bort.

Dr H Cotton som är en annan tandläkare aktiv vid denna tid fann kopplingar mellan problem med visdomständerna och infekterade tonsiller. Om områden i käkbenet runt visdomständerna skulle opereras, läkte det inte alltid tillräckligt bra, om patienten också hade infektioner i tonsillerna. Dr Cotton menade också att visdomständerna ofta var infekterade utan att det syntes då infektionen hade kapslats in runt tanden eller tandroten.

Louisa Williams som skrivit den refererade artikeln anser att alla som genomgår käkbensoperationer för att rensa käkbenet ska ta det väldigt lugnt under de närmaste fem dagarna då läkningsprocessen pågår. De första dagarna bör man hålla sig i stillhet och bara dricka buljong för att tillföra ämnen som hjälper till med läkningen. Senare kan man mosa i lite kokta grönsaker för att få mer mättnadskänsla.

Hon anser också att det är bra att hjälpa kroppens läkningsförmåga med laserbehandling av området, kosttillskott med mera.

Till artikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)