Ansiktssmärta som liknar ansiktsneuralgi kan orsakas av förändringar i käkbenet. Symtomen är ofta förknippade med kraftig smärta i ansiktsnerven eller delar av den. Ofta ser man på röntgen att benvävnaden inte är lika tät som omgivningen. I detta "hålrum" kan finnas bakterier, bakteriegifter och tungmetaller. 

Ofta uppstår ”hålrummet” på grund av nedbrytning av benvävnaden, men det kan också bero på utebliven läkning efter en extraktion av en tand. Anledningen är ofta nedsatt cirkulation i området och särskilt utsatt är käkbenet där visdomständerna suttit.

Vid all infektion kring tandrötter eller i tandköttet vid exempelvis tandlossning (parodontit) frisätts inflammatoriska substanser, vilket kan leda till att blodplättar och röda blodproppar klumpar ihop sig och orsakar proppbildning och därmed försämrad cirkulation. Således är det ofta infektioner som indirekt leder till dålig cirkulation.

På sikt leder detta ofta till ökat tryck inne i käkbenet, vilket kan upplevas som obehagligt med värmekänsla och smärta. Alla får dock inte besvär av dessa ”hålrum” i käkbenet, vilket beror på individens immunförsvar och genetik.

Många orsaker tycks finnas till dessa besvär som ofta kallas NICO (Neuralgia-inducing cavitational ostenecrosis). Det är allt från genetiska, till autoimmuna reaktioner och trauman. Behandlingen handlar i huvudsak om att göra rent i käkbenet och därmed bli av med eventuella infektioner och inflammationer.

Kraftig ansiktssmärta kan försvinna efter att infektionshärdarna i käkbenet tagits bort. Ofta handlar det om att skrapa rent ordentligt och ibland kan till och med borr behövas för att ta bort härdarna. Möjligen kan tandläkarlaser vara ett bra alternativ. 

NICO är inget nytt fenomen utan är känt sedan 1900-talet. Tyvärr är det få tandläkare i Sverige som vågar gå in i käkbenet och ta bort infektionshärdar då Socialstyrelsen inte betraktar det som en adekvat behandling för ansiktssmärta eller andra smärttillstånd. I andra Europeiska länder och i USA  behandlas NICO med framgång. 

Se mer följande forskningsrapporter
A status report (2009)
Neuralgia inducing cavitation, 2020. (Engelska)
Orofacial neurogenetic pain and maxilliofacial ischemic osteonecrosis. A reviw (2003)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)