Varje individ är unik, vilket mycket handlar om gener eller ärftliga förutsättningar. Kroppens förmåga att avgifta sig beror t.ex. på generna. En del avgiftar kroppen fort och tål t.ex. kvicksilver från amalgamfyllningar bättre än andra. Nu har forskare funnit att läkemedelsbiverkningar minskar med 30 procent om utskrivning sker individuellt utifrån ärftliga förutsättningar och föreslår DNA-pass. 

Kroppens förmåga till avgiftning är ärftligt betingad och det handlar framför allt om njurarnas och leverns funktioner. Det här har forskare tagit fasta på när de föreslår DNA-pass när folk går till apoteket och köper mediciner. 

Genotyp-guidad läkemedelsbehandling gav 30 % lägre risk för biverkningar av medicinerna, vilket var ett mycket bra resultat. Forskarnas kontrollgrupp fick standardbehandling med läkemedel. Detta är något som borde öka förståelsen för att vissa individer blir sjuka av kvicksilver från amalgam medan andra inte alls blir det.

När det gäller kroppens förmåga att avgifta från kvicksilver finns flera olika gener involverades. Personer med bra avgiftning tål därför kvicksilver från amalgam bättre än de med dålig avgiftning. Annan forskningar visar att andra gener kan ha betydelse för känsligheten för kvicksilver.

Så visades exempelvis i en svensk studie att vissa musstammar var extremt känsliga även för låga halter kvicksilver medan andra inte blev sjuka förrän de lagrat upp relativt höga halter av tungmetallen i kroppen. 

Kvicksilver från amalgam är fortsatt stort problem i Sverige - både för patienter och tandläkare. Omkring 40 % av den svenska vuxna befolkningen har amalgam i tänderna. Det läcker ständigt kvicksilverånga från dessa fyllningar, som andas in och tas upp i kroppen.

Förutom risk för allergier och förgiftning så bidrar amalgam till att mikrosprickor bildas i tänderna. Hos en del personer kan därför tanden smulas sönder utan förvarning och utan att man biter på något hår. Flera anledningar finns således att ta bort amalgamet 

Alla som vill borde få ta bort sina amalgamfyllningar gratis. I dag får de flesta betala fyllningsbytet själva, till och med de som är allergiska eller har varit sjuka länge. Att ta bort amalgamet hindrar sjukdom, att tänderna går sönder och minskar utsläppen till miljön. 

Till artikeln i Life Science Sweden
Till Lancet-artikeln
Till forskningsartikel som redovisar vilka gener som påverkas av kvicksilver

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)