Många äldre får i dag implantat för att ersätta förlorade tänder. En ny forskningsrapport, som undersökt patienter 65 år eller äldre, visar att det fungerar bra med en lyckandefrekvens i samma storleksordning som för yngre personer. Tandköttsfickor och begynnande parodontit var inte ovanligt hos denna grupp.

Professor Stavropoulos, verksam bland annat i Malmö, har tillsammans med forskare från andra länder gjort en uppföljande studie på 74 patienter som var över 65 år och med en medelålder på 71 år. Studien omfattade 218 implantat. Det står inte i studien att det är titanimplantat, men så är det troligtvis.

Lyckandefrekvensen var drygt 95 procent, vilket är i samma storleksordning som för andra åldersgrupper. Här var ingen rökare, men en majoritet hade blivit behandlade för parodontit. Resultatet var ändå bra och liknande som för andra åldersgrupper. Märkligt nog avtog spaltbildningen runt implantaten med åldern.

Slutsatsen är att det går utmärkt att sätta in implantat på äldre människor. Flera tandläkare vittnar om att de satt in implantat på personer över 90 år och att det gått fantastiskt bra. 

Önskvärt hade dock varit om forskarna undersökt både implantat av titan och av zirkonia för att se på inläkning och spaltbildning runt implantatet. Kanske kan det bli nästa undersökning då det nu blivit vanligare med zirkoniaimplantat. Tandhälsoförbundet förordar zirkonia framför titan då titan kan ge upphov till allergier, överkänslighet och risk för galvaniska strömmar om det också finns andra metaller i munhålan.

Till information i Tandleagebladet (danska)
Till forskningsrapporten (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)