Allt fler låter sätta in implantat i käkbenet. Flertalet implantat består av en legering med mycket hög titanhalt, vilket innebär att även andra metaller finns närvarande. Keramiska alternativ finns med god hållfasthet och med lägre risk för periimplantit.  

Implantat av titan kan hos känsliga individer ge upphov till allergier och/eller förgiftning. Symtom vid titanförgiftning är framför allt torrhosta och bihålebesvär och då titan vandrar till naglarna kan de bli gula. Analys av nagelklipp kan påvisa titan från implantat. 

Har man förutom titanimplantatet även andra metaller i tänderna, som exempelvis guld eller koboltkrom, kan det uppstå galvaniska strömmar mellan metallerna. Dessa strömmar kan i sin tur påverka muskler och nerver och medföra låsningar i käkarna eller smärtförnimmelser i ansiktsnerven. Strömmarna kan också störa olika organ och skapa sjukdomssymtom genom att metalljoner läcker ut till vävnaderna runt implantatet.

Tandhälsoförbundet (Tf) anser att man aldrig ska ha metaller i käke eller tänder då bra alternativ finns. Om man redan har satt in ett titanimplantat är det lämpligt att ta bort alla andra metaller för att minska riskerna för biverkningar. 

Titanimplantat ger ofta upphov till så kallad peri-implantit, som är infektioner där bakterier eller andra mikroorganismer tränger ner i tandköttet längs implantatets kant. Mikroorganismerna "äter" sig in i benet och kan göra att implantatet så småningom lossnar. Periimplantit är mindre vanligt om man använder keramiska implantat. En anledning kan vara att titanjoner tränger ut från implantatet och skapar inflammation i tandköttet. Möjligen kan man också vara allergisk och därför få en inflammation.

Alternativ till titan finns. I dag är det endast keramen Zirkonia som används. Den består av zirkoniumdioxid och ytterbiumtrioxid som upphettats kraftigt till dess ett keramiskt material bildats. Det är hårt och hållfast och fungerar väl. Några metalljoner läcker inte ut från detta material däremot. Tandläkare som använt Zirkonia i 25 år eller mer har goda erfarenheter och anser att inläkningen fungerar bra och att man sällan får infektioner runt dessa implantat. Dessutom är de vita och man slipper den smutsgrå färgen som ofta lyser igenom där man har titanimplantat. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)