Tandläkare som arbetar med implantat av zirkonia ser sällan infektioner runt implantaten. Det är däremot vanligt om man har implantat av titan. Nu finns forskning som bekräftar att så kallad periimplantit främst finns runt implantat av titan. Anledningen är att titanjoner/nanopartiklar frigörs till omgivningen och orsakar ett immunsvar i vävnaderna. Detta immunsvar har kunnat mätas.

Periimplantit är en relativt ny sjukdom bestående av bakterier runt implantat. Nu visar forskning att det främst är runt titanimplantat som denna sjukdom återfinns. Tidigare trodde man att titan var ett biokompatibelt material, men det visar sig att korrossion sker i kroppen och att titanjoner eller små partiklar av titan finns i vävnaderna runt implantatet. 

I en studie jämfördes bakteriefloran runt en vanlig tand, ett implantat av zirkonia och ett implantat av titan. Den vanliga tanden hade mycket lite bakterier runt sig, zirkoniaimplantatet hade lite grann men alls inte mycket medan det däremot runt titanimplantatet fanns relativt stor mängd bakterier.

När tandköttet i ett experiment undersöktes visade det att runt titanimplantatet utvecklades en kraftigare inflammatorisk respons mot bakterieplack. Runt detta implantat fanns också betydligt fler bakterieceller än runt den naturliga tanden respektive implantatet av zirkonia. Titanimplantatet hade också större mängd av bakterierna T. forsythia och P. intermedia.

Andra studier visar att titan korroderar och att det därmed läcker ut titanjoner till omgivningen. Även nötning kan orsaka att mikroskopiska titanpartiklar frigörs från implantatet. Zirkonia som är ett keramiskt implantat är mycket stabilt och inga metaller eller partiklar läcker från det. 

Ytterligare studier har gjorts på hur kroppens immunförsvar reagerar på titan, vilket visar att immunkroppar bildas som signalerar till kroppen att ett främmande ämne finns och däremed skapas en inflammation runt implantatet. Hos de flesta märks inflammationen inte så mycket medan den hos andra som är mer känsliga för metallen till och med kan orsaka att implantatet stöts ut. 

Implantat av zirkonia är alltså att föredra då påverkan på kroppen är relativt liten. Dock är implantat av zirkonia något dyrare att sätta in. Zirkonia som fäste för en hel över- eller underkäksbro kräver dessutom oftast sex implantat istället för fyra om man väljer titan som material.

Försäkringskassan betalar endast fyra implantat och därför blir en bro som fäster på implantat av zirkonia betydligt dyrare än mosvarighet i titan. Särskilt orättvist är detta för dem som är allvarligt metallöverkänsliga och därför absolut inte tål implantat av titan. 

Till forskningsrapport från 2019, om minskad risk för periimplantit på zirkoniaimplantat (engelska)
Till forskningsrapport angående inflammation orsakad av titanimplantat (engelska)
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)