God klinisk erfarenhet finns av implantat av keramen zirkonia. Materialet integreras bra i käkbenet, läkningen av mjukvävnaden runt implantatet är god och hållfastheten är bra. På zirkonia fastnar inte bakterier så lätt och biofilm bildas sällan. Zirkonia är ofta ett lika bra eller bättre alternativ än titanimplantat och särskilt gäller det för den som är känslig för metaller. 

Forskning visar att implantat av zirkonia har goda biologiska egenskaper och i vissa fall även bättre än sådana av titan. Zirkonia ger mycket sällan upphov till inflammationer, allergier, bakteriepåväxt eller andra oönskade reaktioner.

Mjukvävnaden läker oftast bättre runt zirkoniaimplantat än runt sådana med titan. Egenskaperna hos zirkonia gör att bakterier sällan fäster på implantatet och risk för bildning av biofilm är liten och därför är risken för peri-implantit lägre hos zirkonia jämfört med titan. 

Forskning och utveckling pågår och inom några år kommer mer information att finnas. Det man vet är att zirkoniaimplantat inte ska belastas under inläkningen och det finns också olika fabrikat och olika ytskikt som har betydelse för hur väl implantatet integreras i benet. Skillnaderna mellan hanteringen gör att särskild utbildning behövs för att rätt kunna sätta in zirkoniaimplantat.

Utveckling sker också gällande implantat av metaller som titan eller koboltkrom. De kan täckas med zirkonia, hydroxiapatit och annat för att de ska läka in bättre. Då minskar också risken för att metalljoner kontaminerar vävnaderna runt implantatet. 

Särskilt personer som är känsliga för metaller eller som har försämrat immunförsvar bör i första hand välja implantat av zirkonia. De har god hållfasthet enligt kliniker och studier pågår för att forskare bättre ska kunna avgöra hållfastheten på längre sikt än sju till tio år.

Se forskningrapport nedan
Till forskningsrapporten (litteraturstudie fram till år 2016, engelska) 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)