Rättsodontologer har viktiga uppgifter att identifiera avlidna som omkommit på sätt som förstört kroppen, t.ex. i eldsvådor och explosioner eller om den avlidne legat länge så att kroppen förstörts. Tandläkarnas journaler är viktiga dokument för att kunna identifiera de avlidna, med röntgenbilder och beskrivningar av tänderna. Tandläkarens journalföring är alltså viktigt av flera skäl. Personnummer i proteser kan också vara betydelsefulla vid identifiering. 

Det danska Tandlaegebladet skriver om rättsodontologerna och deras viktiga uppgifter att identifiera omkomna. Av artikeln framgår hur viktigt det är att tandläkare skriver utförliga journaler. Det handlar förstås om ingrepp som kronor, broar, rotfyllningar och implantat samt röntgenbilder, men också om små detaljer i journalerna som kan ge karaktäristiska ledtrådar.

Mycket av detta tänker kanske inte tandläkare på då de skriver sina journaler. Medicinalverket utbildar rättsodontologer. Stor hjälp har rättsodontologerna av de tredimensionella röntgenbilderna. Det finns inga register med röntgenbilder och därför behöver polisen ge förslag till vilken den döda är. Då kan röntgenbilder beställas från tandläkaren och rättsodontologen kan tala om ifall det är rätt person eller inte. 

I Sverige görs cirka 400 rättsodontologiska undersökningar varje år och av dessa är två tredjedelar tandidentifieringar främst med hjälp av röntgenbilder. Rättsodontologerna kan också analysera bitmärken, vilket kan vara intressant vid brottsfall.

 Att identifiera en avliden person med hjälp av tänderna är en effektiv och säker metod. I Sverige har vi en väl dokumenterad tandvård med odontologisk information som röntgenbilder och tandvårdsjournaler. Det gör att identifiering av avlidna kan utföras enkelt, snabbt och till en låg kostnad. Tandröntgen ger en tydlig bild av egenskaper som är unika för varje person.

De flesta helproteser innehåller ett litet ship med personnummer, vilket också kan vara västenligt vid identifiering. Som lite kuriosa kan Tf berätta att det ibland inträffar att en patient fått en annan persons proteser. Det kan förstås ställa till problem vid identifiering. Den som har proteser bör därför kontrollera att det är rätt personnummer. 

Till artikel i danska tandläkartidningen
Till Medicinalverkets avdelning för rättsodontologi

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)