Hyperbar syrgasbehandling har kommit upp som ett sätt att hindra allvarliga inflammationer i lungorna hos covid-19 patienter. Sådan behandling är positiv för många med inflammationer som inte vill läka  ut. En del tandvårdsskadade med efterhängsna inflammationer skulle kunna må bra av sådan behandling om de bara får tillgång till den. 

Hyperbar syrgasbehandlin görs i tryckkammare med mycket hög andel syrgas. Från början utvecklades behandlingen för personer med dykarsjuka. Idag används behandlingen vid flera olika inflammatoriska tillstånd eller koloxidförgiftning. Behandlingen ges i Sverige oftast under någon timme och flera gånger varje dag och då med luft som innehåller 100 procent syrgas.

I andra länder finns tryckkammare där man har lägre ha halt syrgas och sitter längre. Goda resultat har bland annat konstaterats på sårläkning, autistiska barn och förstås dykarsjukan. Även strålskador i skelett och mjukvävnader har behandlats och tillstånd med dålig mikrocirkulation. Det senare inträffar ofta i käkbenet. 

Det som händer är att syrgas trycks in i blodet och vävnaderna och man får därmed en syresättning utan att blodet hemoglobin är involverat. Syret behövs för kroppens metabolism och för att hantera olika besvär.

Sårläknngen förbättras i vävnader som har för lite syre och om flera behandlingar ges stimuleras också nybilding av blodkärl. Genomblödningen i kroppens vävnader ökar, Inflammationerna minskar, infektionsförsvaret förbättras och de anaeroba bakterierna dör då syret ökar.

I Sverige finns möjlighet till denna behandlingsmetod på sjukhus i Stockholm, Karlskrona, Göteborg och Udevalla. Svårläkta inflammationer i käkbenet borde kunna påverkas av hypobar syrgasbehandling. Sådana behandlingar har Tandvårdsskadeförbundet inte hört talas om, men de borde prövas. 

Mer information om hyperbar behandling/Internetmedicin 
Till artikel om försök att bota Covid-19 patienter i tryckkammare
Fråga doktorn och hyperbar syrgasbehandling

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)