Läkemedel kan påverka tandhälsan på många olika sätt. Vanligast är muntorrhet som i sig ökar risken för karies. Läkare har ofta dåliga kunskaper om hur mediciner påverkar tandhälsan, men vanligen står det i bipacksedeln om det finns sådana risker. Det gäller också att vara uppmärksam själv gällande exempelvis muntorrhet. Många har också problem med färg- och smakämnen i olika tabletter. 

På apoteken finns receptarier som kan hjälpa till att kontrollera medicinernas påverkan gällande tandhälsan. Fråga dem om du nyligen fått nya mediciner. De har också möjlighet att kontrollera om vilka tillsatsämnen som finns.

Titandioxid är exempel på ett vitt färgämne som en del av Tandhälsoförbundets medlemmar blir sjuka av. Alternativ utan titandioxid kan finnas och annars kan man be sin doktor att skriva ut medicinen ex tempore, vilket innebär att aktiva beståndsdelar blandas på ett apotek och läggs i kapslar som patienten kan ta. 

Ostenekros är en biverkan av läkemedel mot benskörhet som innebär att käkbenet bryts ner. Särskilt allvarligt är det om patienten har behov av att ta bort en infekterad tand. Det är inte alltid läkaren informerar om dessa risker eller att man alltid ska berätta för tandläkaren om man fått sådana läkemedel. 

Internetodontologi har ett faktablad om läkemedelsbivekrningar som kan påverka munhålan och tänderna. Länk till faktabladet här

Tandläkartidningen publicerade en artikel om orala läkemedelsbivekrningar år 2012 och någon nyare har Tandhälsoförbundet inte hittat.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)