Kvicksilver är ett starkt gift som många av oss har i tänderna i form av amalgam. Fyllningen består till hälften av kvicksilver, vilket sakta förångas. Dels kan man andas in giftet och dels kan det tränga in i hjärnan via det klafflösa venösa systemet. Om kvicksilvers spridning har docent Patrick Störtebecker skrivit en hel bok. 

Mest betydelsefulla transportvägen för kvicksilverånga från tandamalgam är, enligt Patrick Störtebecker, luktnerverna. Ånga sprids från övre näshålan längs med fibrer i luktnerverna och hamnar direkt i skallhålan och hjärnan. 

Störtebecker menar att detta medför att man smiter förbi den allmänna blodcirkulationen och kroppen förmår då inte bli av med giftet, vilket innebär höga halter och att kvicksilver tränger in cellerna där det lagras. Man får alltså höga halter direkt till hjärnan och hypofysen. 

En ytterligare komplicerande faktor är att hjärnan inte har något utvecklat lymfsystem med vita blodkroppar som bekämpar giftet. Denna spridningsväg av gifter gäller inte enbart kvicksilver från amalgam utan även sådana som bildas av bakterier i infekterade tänder (läs rotfyllda). Även dessa gifter kan spridas på samma sätt som kvicksilver. Särskilt tänder i överkäken kan orsaka spridning av gifter upp till hjärnan via luktnerven. 

Sprids gifter från en tand i underkäken kan dessa också spridas via lymfsystemet och då först till lymfkörtlarna på halsen. Störtebecker visar att detta ofta orsakar svullna lymfkörtlar på grund av att de vita blodkropparna rusar för att bekämpa giftet. Han anser att svullna lymfkörtlar på halsen är tydligt tecken på förgiftning. 

Störtebecker blev gammal, men lever inte längre. Han var docent i neurologi och forskade på hur olika gifter sprids via nervbanorna. Han skrev flera böcker i ämnet på 1980- och 1990-talen och han tog genom dem tydligt parti för de tandvårdsskadade. Trots hans gedigna kunskaper nådde han inte fram i denna fråga och fick aldrig något riktigt genomslag för sin forskning inom detta område. 

På 2000-talets vetenskaps webbsida kan man läsa mer om Patrick Störtebecker och ta del av hans böcker

Till Störtebeckers bok om amalgam där han bl. a. förklarar kvicksilvers spridningsvägar från tändernas amalgamfyllningar.

Bokens titel är Kvicksilverförgiftning från tand-amalgam - en fruktansvärd risk för människans hjärna och skrevs 1986. Den svenska upplagan av boken har tagit slut, men Tf har några exemplar av den engelska versionen. 
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)