Hur ser tanden ut inuti? Och vad är det som gör att man får ilningar i tänderna och andra bekymmer. Den danska tandläkartidningen har skrivit en intressant artikel om tandens biologi och vad som kan hända i rot- och dentinkanaler som påverkar tandhälsan. 

I artikeln får man veta att dentinet, vilket finns under emaljen, fortsätter att växa till under hela livet och att det kan göra att pulpakammaren och rotkanalerna minskar i omgång, vilket kan ha betydelse för tandens näringstillförsel. Detta är en åldringsprocess som kan leda till ändrad rörelse i dentinkanalerna som kan leda till att bakterier tränger in i dentinkanalerna och vidare till pulpan. 

Blir det inflammation i tanden som under ett kariesangrepp kan nervfibrer (och det finns det gott om i pulpan) förgrena sig och därmed utvidga sitt område, vilket kan leda till större känslighet för förändringar i omgivningen. Samtidigt kan nya natriumkanaler bildas som aktiverar nerver och nervfibrer och därmed ökar dentinets känslighet. Ökad dentintillväxt kan leda till att dentinkanalerna blir tunnare eller stängs helt, vilket också påverkar känsligheten fast åt motsatt håll. 

Karies eller annan irritation i pulpan kan orsaka symtomatisk eller asymtomatisk inflammation som förstör vävnader och leder till nekros eller att tanden dör. Kunniga tandläkare kan avgöra om pulpan går att rädda helt eller delvis och detsamma gäller rotkanalerna. Inflammationerna bidrar till att skicka ut cytokiner (kemokiner) som är budbärare och talar om för kroppen att den ska sända vita blodkroppar med mera till det inflammerade området. 

Läs mer i artikeln (danska) 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)