När barnens sexårständer bryter fram längre bak i käkarna kan de ha djupa fåror och det kan vara svårt att få rent. Det kan finnas risk för karies och många regioner förordar därför att fårorna läggs igen med plastmaterial. Hög halt hormonstörande bisfenoler finns i dessa material, vilket inte känns så bra att ge till barn.

Någon riktig evidens för att göra så kallade fissurförseglingar (när man täpper igen skårorna på tandytan) finns inte. Anledningen är att man inte forskat tillräckligt och att de studier som gjorts inte alltid är väl genomförda. Ändå rekommenderar många svenska regioner att fissurförseglingar görs rutinmässigt. 

Någon information till barnens föräldrar om vilka material som används eller vad de innehåller ges inte. Alla föräldrar skulle inte acceptera att deras barn får en tunn hinna av plast över tändernas tuggytor som i ohärdat skick främst består av allergiframkallande metakrylater och hormonstörande bisfenol A. Plasten blir mindre skadlig då den härdats, men det kan ändå finnas kvar monomerer av ursprungsämnena som påverkar kroppen. 

Tyvärr innehåller många av de plaster som används till fissurförsegling även färgämnet titandioxid som numera anses vara cancerframkallande och kommer att förbjudas i EU som färgämne i livsmedel, godis med mera. Flera andra otrevliga ämnen finns också i fissurförseglingsmaterial, men i mindre mängder. 

Alternativet i Sverige är glasjonomercement som är relativt vävnadsvänligt, men som tyvärr avger fluor och aluminium. Anledningen är att tandläkare tror att fluor minskar risken för karies. Tandläkare kan också lacka med fluorid och det anses av Socialstyrelsen vara kostnadseffektivt och har i studier visat sig ge ungefär samma effekt som fissurförsegling med plast.

Hydroxiapatit har hittills inte använts till fissurförsegling, men är ett mindre giftigt alternativ om det går att använda. Till ilande tandhalsar används hydroxiapatit, vilket läggs i ett tunt lager.

Alla behöver inte fissurförsegling och för de flesta räcker det med rengöring av tänderna och användning av tandkräm med hydroxiapatit. Men för de barn som kan behöva fissurförsegling är det nödvändigt att de får ett giftfritt material och inte ett som är mer giftigt än en vanlig tandfyllning. 

Tandläkarna behöver informera bättre om vad olika material innehåller och vilka alternativ som finns. 

Se mer om fissurförsegling här (forskningsrapport engelska)
Till säkerhetsdatablad för 3M Espe Clinpro Sealant Syringe som är ett av flera plastmaterial för fissurförsegling

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)