Att föra in tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd har blivit en valfråga. Vänsterpartiet meddelade nyligen att de vill genomföra hela reformen under nästa mandatperiod. En majoritet för införandet finns, men alltför få partier är beredda att avsätta budgetmedel. Moderaterna säger blankt nej och Socialdemokraterna har inte tagit ställning. 

Vänsterpartiet är tydliga med att reformen ska genomföras under mandatperioden och att dagens högkostnadsskydd för tandvården är ojämlikt och drabbar dem med låga inkomster hårt. De skriver i ett PM på sin hemsida att många lågavlönade inte ens når upp till de 3000 kronor som är tröskeln för att komma i åtnjutande av subventioner på 50 procent.

Även Miljöpartiet säger sig vilja avsätta budgetmedel under mandatperioden, men något tydligt uttalande har inte gjorts. När Tf ställde frågor till politikerna svarade Sverigedemokraterna  att partiet ej tagit ställning till budgetfrågan, men gick förra veckan ut och deklarerade att partiet nu tänker genomföra en tandvårdsreform och att den ska påbörjas under kommande mandatperiod.

Tyvärr säger tre partier blankt nej till att avsätta budgetmedel till tandvårdsreformen (M, C och KD). Två partier har fortfarande inte tagit ställning i frågan, vilket är Socialdemokraterna och Liberalerna. Om Socialdemokraterna är beredda att avsätta budgetmedel kommer reformen att genomföras.

Socialdemokraterna har ett kongressbeslut i ryggen och borde kunna göra detta till en valfråga. En tydlig deklaration att reformen ska påbörjas under kommande mandatperiod behövs nu under valrörelsen. Försök gärna påverka Socialdemokraterna i denna angelägna fråga. 

Till mer information på SVT
Till Vänsterpartiets PM
Till Tf:s frågeenkät

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)