Försäkringskassan har presenterat en utredning som visar att tandläkare ofta tar mer betalt än det så kallade referenspriset. Patienten betalar hela kostnaden av summan som är högre än referenspriset, vilket innebär att tandvårdens högkostnadsskydd förlorar lite av sin funktion. Skillnaderna gällande priser hos tandläkaren är stora över landet. 

Svenska patienter i tandvården betalar de första 3000 kronorna själva. Först därefter träder högkostnadsskyddet in och upp till 15 000 kr ersätter försäkringskassan hälften av kostnaderna utifrån referenspriset. Skillnaden mellan tandvårdens och sjukvårdens högkostnadsskydd är stor. 

Bara 16 procent av befolkningen över 23 år kommer upp i en kostnad över 3000 kr för ett tandläkarbesök och endast tre procent når det högre beloppet. Det är alltså ingen stor del av befolkningen som subventioneras i tandvården. Flertalet betalar tandläkarräkningarna helt själva. 

Av försäkringskassans utredning framgår att de privata vårdgivarna tar mer betalt än folktandvården, men de flesta ligger över referenspriset. I Jämtland låg privata tandläkare 17 procent över referenspriset och därefter följde Norrbotten, Stockholm, Värmland, Västernorrland och Örebro som samtliga tog 13 procent mer betalt än referenspriset. 

Folktandvården i region Örebro tog mest betalt av alla och låg på 21 procent över referenspriset och därefter kom region Blekinge med 14 procent över referenspriset. Endast i några få regioner har folktandvården priser som ligger under (region Västerbotten) eller på samma nivå som referenspriserna (regionerna Uppsala och Västmanland). 

Patienter med de mest omfattande behoven, det vill säga de tre procent som kommer över beloppsgränsen där försäkringskassan betalar 85 procent av tandvården, fick ett ännu större påslag på referenspriserna. En tiondel betalade så mycket som 53 procent över referenspriset. Inte underligt att det är dyrt att gå till tandläkaren. 

Det försäkringskassans utredare konstaterar är att det statliga högkostnadsskyddet blir mindre effektivt när subventionerna täcker en mindre del av patientens kostnader. Boven i dramat är den fria prissättningen i tandvården. Högre kostnader kan dock vara motiverat på grund av höga lokalkostnader, dyrare material, mer tid för patienterna etc. Men ofta handlar det bara om vinster till företaget. 

Tandpriskollen är webbaserad och där kan man gå in och titta på priserna för olika tandläkare i ens eget område. Myndigheterna har trott att denna jämförelsesajt skulle sänka priserna i tandvården genom konkurrens. Men så tycks det inte blivit. Kanske är det så att många inte vill byta tandläkare och andra kanske är beredda att betala bara tandläkaren gör ett bra jobb. 

Till försäkringskassans utredning

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)