Problem med hjärtklaffarna kan orsakas av bakterier i munhålan. Sjukdomen är allvarlig och kan leda till döden. På 1950-talet lärde sig läkare att infektioner i tänderna kunde orsaka hjärtsjukdom, men den kunskapen försvann. Nu har modern forskning visat tydliga samband och det finns alltså all anledning att sköta sin munhygien, men också att ta bort infektioner i tänder,  käkben och tandkött om det är möjligt. 

Bakterier i munhålan på grund av tandlossningsjukdom eller rotfyllda tänder kan orsaka att bakterier sätter sig på hjärtklaffarna eller i hjärtats så kallade endocardium (infektiös endocardit). Detta är en allvarlig sjukdom som kan leda till döden.

Brasilianska forskare har gjort en studie på 567 patienter  under en tioårsperiod (2009-2019). Patienterna har blivit inlagda på sjukhus för infektiös endocardit. 

Forskarna fann att hos 34 procent eller 206 patienter fann man bakterier från munhålan som var involverade i processen. Forskarna kunde få fram tandläkarjournaler för 100 av dessa patienter. Genomsnittsåldern var 45 år och och de låg inne i genomsnitt 45 dagar på sjukhuset och fem av dem avled till följd av endocardit.

Författarna till forskningsrapporten fann att tandstatus hos patienterna generellt var dålig och de hade både parodontit (tandlossningssjukdom) och periimplantit (bakterier runt implantat).

Flera andra forskningsstudier tyder också på att hjärtinfarkt och andra hjärtkärlsjukdomar har kopplingar till munhålans bakterierflora. Det finns således anledning av säkerhetsskäl att ta bort rotfyllda tänder och försöka behandla både tandlossning och periimplantit så att bakterier inte sprider sig från munhålan och ut i kroppen. 

Till artikel i danska Tandlaegebladet (danska)
Se mer i Läkartidningen om endocardit

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)