Att munbakterier kan vara bidragande orsak till hjärtkärlproblem är i dag väl känt. Därmed kan också tandborstning ha betydelse, vilket undersökts av japanska forskare. De fann att risken för hjärtinfarkt minskade om tänderna borstades på kvällen. Viktigast var alltså kvällstandborstningen, men även att borsta tänderna på morgonen hade betydelse. 

Undersökningen gällde 1 583 sjukhuspatienter 20 år och äldre. Det handlade alltså om sjuka personer med dålig fysisk hälsa och bland dessa fanns också unga personer med hjärtproblem. Patienterna följdes endast under 441 dagar. 

Tandborstning på morgonen är angeläget då man under natten kan öka bakterierna i munhålan bland annat på grund av minskat salivflöde. Tandborstning på morgonen är alltså bra för hälsan, men visade sig vara otillräcklig för att minska andelen hjärtproblem.

Tandborstning på kvällen var helt klart viktigast för att minska risken för hjärtbesvär. Inga skillnader fanns gällande hjärtproblem och antal tänder, karies, tandlossningssjukdom eller ålder. 

Forskarna noterade att på deras avdelning (där undersökningen gjordes) uppmanade de patienter med hjärtkärlsjukdom att ta bort tänder med rotproblem, tandlossning och andra tänder med dålig prognos. Anledningen var förekomst av bakterier som skulle kunna bidra till hjärtproblem. Det är alltså angeläget att läkare och tandläkare samarbetar för att minska risken för besvär av infektioner i munhålan. 

Till artikel i Dental Tribune
Till forskningsartikeln (engelska)
Se mer om kopplingen munbakterier och hjärtbesvär

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)