Tandläkare Sten-Olof Grönquist har gått ur tiden. Han började amalgamsanera patienter redan på 1980-talet och upptäckte att många tillfrisknade från kronisk trötthet och många andra sjukdomar efter att amalgamet tagits bort. Han stöttade därefter dåvarande Tandvårdsskadeförbundet (Tf) och deltog i många uppvaktningar av politiker och tjänstemän och betydde mycket för Tf:s framgångar. 

Tandläkare Sten-Olof Grönquist hann med mycket under sitt 93-åriga liv och själv brukade han skämtsamt säga att under första halvan av sin tandläkargärning satte han in amalgam i folks tänder och under den andra halvan tog han bort det. Sten-Olof hjälpte många patienter att tillfriskna. Han tog bort amalgam, men upptäckte att en del blev sjukare under behandlingen och andra blev aldrig friska. 

Han var nyfiken och ville veta varför alla inte tillfrisknade och det gjorde att han utvecklade amalgamsaneringen så att han borrade så lite som möjligt och i stället spräckte amalgamet och lyfte ut bitarna.Detta som ett sätt att minska avgivningen av kvicksilverånga. Han samverkade också med läkare och forskare för att hitta sätt att hjälpa patienterna att avgifta sig från kvicksilver. På så sätt utvecklades de första råden om kosttillskott vid amalgamsanering. De har senare utvecklats med fler vitaminer och mineraler. 

Tf:s arbete stöttande han och deltog i många uppvaktningar av politiker och tjänstemän. Han drog sig inte för att debattera med andra tandläkare och ställde gärna upp i media och uttalade sig om amalgamets risker. Dessutom var han drivande när det gällde det europeiska samarbetet och möjligheten att få EU att förbjuda amalgam. Han föreläste också på IAOMT:s möten i USA.

Sten-Olof Grönquist har betytt mycket för Tf:s medlemmar och många har honom att tacka för sitt liv, men han var också en viktig person för förbundets arbete. Våra tankar går till hans fru Marianne, barn och barnbarn. 

Se mer artikel i Tf-bladet nr 3/2013 (sid 12)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)