Fissurförsegling innebär att ett plastcement läggs på kindtänderna för att jämna ut gropar som annars matrester kan fastna i. En forskningsrapport  pekar mot att detta kan minska kariesfrekvensen. Som förälder bör man fundera över om det är nödvändigt och kontrollera vilket cement som används. 

Forskningsrapporten är gjord i region Jönköping och bygger på så kallade registerstudier. På hemsidan varnades 2018 för att just region Jönköping använde fissurförsegling med bisfenol A, som är ett hormonstörande ämne.

Nu har alltså regionen visat att man har betydligt lägre andel kariesangrepp på 19-åringar jämförts med tonåringar boende i Regionerna Kalmar respektive Västra Götaland är denna studie väl gjord är den myckte intressant.

Dock saknas information om man tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer. Inte heller finns någon analys av eventuella andra hälsoeffekter, som exempelvis sköldkörtelproblem, diabetes etc med tanke på att i alla fall region Jönköping har använt resincement med bisfenol A.

Tidigare har SBU inte funnit någon evidens för fissurförsegling, men nu har alltså en forskningsstudie publicerats som ger anledning att tänka om. Fler studier kanske ändå behövs för att bekräfta resultatet. 

Viktigast av allt är att välja rätt material för dessa fissurförseglingar. Många sådana bygger på tunnflytande metakrylater (samma ingrediens som i epoxilim) som kan orsaka allergier och kan dessutom innehålla hormonstörande bisfenoler.

Dock är lagret mycket tunnt och med god härdning borde alla monomererna bindas och risk för allergier upphör då. Bisfenol A däremot kan läcka ut under lång tid, vilket inte är bra. Kontrollera därför alltid innehållsförteckningen, den följer med vid inköp av förpackningen och tandläkaren bör ha kvar en sådan. 

Bra matvanor, god munhygien och tandkräm med hydroxiapatit är dock viktigast för en god tandhälsa och för att slippa hål i tänderna. Sannolikt är det tillräckligt hos de allra flesta.

Till artikeln i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)