Inflammationer i käkbenet kan ställa till stora problem och orsaka kroniska sjukdomar. Men de kan vara svåra att diagnostisera och syns vanligen inte på röntgen. Patientens berättelse är avgörande för om man misstänker inflammationer. Nu finns dock apparaten CaviTAU som med ultraljud kan urskilja inflammationer. 

CaviTAU har utvecklats av ett team runt Johann Lechner, tandläkare och forskare i Tyskland. Den bygger på att man skickar ultraljud genom käkbenet och ett dataprogram gör diagram för att visa i vilka områden som ultraljudet fördröjs. Det vill säga där benet inte är kompakt, vilket innebär att inflammationer misstänks. 

Inte helt ovanligt är inflammationer runt titanimplantat. Vanliga röntgenbilder liksom 3-D-röntgen visar att implantatet växt in ordentligt och är omgiven av vävnad. Tandläkaren ser inget fel, trots att patienten klagar.

CaviTAU visar att området är inflammerat och tar tandläkaren bort implantatet väller det ut fettceller. Det ska förstås vara riktigt ben runt implantatet, men är det fettceller så finns en inflammation. I vätskan mellan fettcellerna bildas signalmolekylen RANTES (CCL5) som direkt påverkar immunförsvaret.

RANTES är en så kallad cytokin som hela tiden trumpetar ut att kroppen är i fara och att immunförsvaret ska aktiveras. Höga halter av RANTES finns i inflammationer i käkbenet liksom i cancertumörer.

I dag finns inga diagnostiska metoder i Sverige. Tandhälsoförbundet önskar förstås att en sådan apparat köps in och allra bäst flera för att kunna hänvisa till denna diagnosmetod.

Alltför många personer med käkbensinflammationer är i dag odiagnostiserad, vilket kan ge upphov till smärta i käkar och ansikte, kroniska sjukdomar och kanske cancer. Adekvat hjälp kan hjälpa många drabbade personer. 

Se mer försäljaren av CaviTAU
Till mer information i föredraget av Johann Lechner (Gå fram till 1.52.38 för att höra speciellt om CaviTAU)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)