Flertalet har i dag sina tänder kvar långt upp i åren. Det finns ändå orsaker till att man kan förlora så gott som alla tänder. De val man då har är att antingen göra proteser som kan tas av eller implantatstödda sådana som sitter fast i implantaten eller klickas fast på dem. 

Tandläkare förslår ofta implantat som fäste för tänder eller hela tandrader. Men det finns också möjlighet att ha proteser som är avtagbara utan implantat. Oavsett vad man väljer blir det inte som att ha sina egna tänder och tuggförmågan minskar. Dörför bör man prata med tandläkaren om vad de olika alternativen innebär.

Som patient är man beroende av att de ”nya tänderna” är korrekt avpassade till gommen och tungan. För höga eller för låga orsakar oftast obehag, spänningshuvudvärk och mycket annat. Dåligt anpassade proteser kan också spricka eller gå sönder på andra sätt. 

Viktigt är att patient och tandläkare och kanske också tandteknikern pratar med varandra både innan man väljer metod och material och efter att man fått protesen eller implantatet. Är man missnöjd kan protesen behöva göras om och det finns många olika skäl till det. 

Som patient måste man dock komma ihåg att det tar tid för tungan och andra muskler att vänja sig vid främmande material i munhålan. Man får räkna med 6-8 veckor innan kroppen har vant sig. Det ska dock kännas som att protesen passar, det är exempelvis inte okej om man biter sig i kinden eller om tungan känns för stor. 

Forskning om proteser och hur de passar, förändras med tiden, allergier mot materialen och eventuella orsaker till att de går sönder eller spricker är inte särskilt omfattande. I mars 2019 publicerades en review-artikel inom området. Av den framgår att 31-80 procent av avtagbara helproteser hade felaktigheter eller passade dåligt till den som bar dem.

Författarna till artikeln menar att det är av största vikt att lyssna på patienterna och att det finns många olika skäl att göra om protesen antingen i sin helhet eller att ta bort insatta tänder för att korrigera dem. Orsakerna kan vara dålig passning, felaktig placering av påsatta tänder, att kvarvarande egna tänder pressar mot protesen eller dålig stabilitet i protesen.

Efter långvarig användning av en protes kan tänderna ha nötts ner eller käkbenet och gommen förändrats och sjunkit ihop. Därför är det bra att gå tillbaka till tandläkaren med jämna mellanrum för att korrigera protesen. I bland kan den skickas tillbaka till laboratoriet för att de ska göra så kallad relining, det vill säga lägga på lite material för bättre passning.

En dåligt inpassad protes kan skapa problem med talet, andningen och göra att man biter sig i kinden eller tungan. Även utseendet kan formas på ett icke önskvärt sätt av en dåligt anpassad protes. Det är ingenting som du som patient ska acceptera. Tandläkaren har en försäkring och bör kunna göra om protesen om det är problem.

I forskningsrapporten vi länkar till nedan skriver artikelförfattarna att flera olika faktorer påverkar lyckandefrekvensen:
• Skicklighet hos tandläkaren
• Skicklighet hos tandtekikern/labbet
• Patientens delaktighet
• Patientrelaterade fysiska faktorer.

Det senare kan handla om från början felaktigt bett eller att käkbenet resorberats och det därmed blir svårt att få fäste för protesen. Finns stora svårigheter att anpassa protesen är det viktigt att patienten vet det från början och därmed har realistiska förväntningar.

Tandläkare måste också berätta hur protesen sätts in, hur den ska hanteras utanför munhålan, hur ofta den ska rengöras och annat som har betydelse för funktion och kvalitet.

Den som är extremt känslig för olika material måste diskutera det med tandläkaren och tandteknikern innan protesen beställs. Ofta görs proteser med metallskelett, vilket inte är bra för personer som inte tål kvicksilver eller andra metaller. En del tål inte ens den metallbricka med personnumret som ska finnas i alla helproteser.

Metallfria proteser finns i flera olika material. Ofta används olika former av metakrylater, som kan ställa till allergiska problem. Särskilt gäller det om tandteknikern härdat plasten dåligt eller inte låtit protesen ligga i vatten en tid för att så effektivt som möjligt ta bort restmonomerer som alltid finns i plastmaterial.

Andra bättre material för känsliga individer är Dental D, Valplast och PEER. Materialval måste diskuteras med tandläkaren och tandteknikern. Det kan också vara bra att få prova materialet en tid i munnen för att se om det blir några obehagliga reaktioner.

I dag är det mindre vanligt med avtagbara proteser och därför kan man behöva byta tandläkare för att få en som har stor erfarenhet och är skicklig. Hur bra protesen sitter beror också på tandteknikerns hantering av materialet, noggrannheten vid utformningen och mycket annat. Att tandläkaren anlitar bra och noggranna tandtekniker är därför också väsentligt.

Till artikeln publicerad i Dental News 2019

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (Telefontid under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)