På sjukvårdsupplysningens hemsida 1177 finns nu en artikel om vilka rättigheter du som patient har när du går till tandläkaren. Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är att tandläkarna så gott som aldrig uppfyller dessa krav. Sällan görs behandlingar i samråd med patienten och respektfullt bemötande ges sällan när patienter vill ta bort amalgam respektive rotfyllda tänder. Pröva att ställa de krav som föreslås på tandläkarna. 

Alla som går till tandläkaren ska innan ingreppet görs bli informerade om vad som ska göras och vad det kommer att kosta.

I likhet med sjukvården ska alla patienter bli respektfullt bemötta och du ska som patient tillsammans med tandvårdspersonalen ta beslut om vilken behandling du ska få. Tandläkare anslutna till Försäkringskassan är en garanti för att patienten får del av Försäkringskassans högkostandsskydd.

Är du missnöjd med behandlingen ska du i första hand vända sig till mottagningen som behandlat. Den som fortsatt är missnöjd får klaga hos Patientnämnden om det är folktandvården och Privattandläkarnas förtroendenämnden om det är privat tandvård. Man kan också anmäla vårdsskada till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Som patient ska man också få skriftligt intyg på vad materialet som används innehåller. Försäkringskassan ska också betala tandvård i ett annat land. Då gäller samma regler som för tandvård i Sverige om att du skulle ha varit berättigad till vård i Sverige. Du måste själv betala för vården och sedan söka ersättning i efterhand.

Tandvårdsbehandlingen ska så mycket som möjligt utformas och genomföras i samråd med dig. Men du har inte rätt att kräva en behandling som tandläkaren tycker är olämplig. Ett exempel är en värkande tand som du vill få utdragen. Tandläkaren får inte dra ut om den kan räddas och tandläkaren bedömer att det är viktigt att den är kvar.

En behandlingsplan ska innehålla följande:

Information om vilken diagnos du har fått.
Information om vilka behandlingar som mottagningen föreslår och varför den föreslår just dessa.
Information om det finns andra behandlingar som kan hjälpa mot de besvär du har.
Information vad behandlingen kostar och vad referenspriset är.
Information om behandlingen ingår i högkostnadsskyddet för tandvård.

De flesta tandvårdsmottagningar lämnar garantier för kronor, broar, implantat och de flesta avtagbara proteser. Några mottagningar lämnar också garanti på annan tandvård, som till exempel lagningar och rotbehandlingar. Det är viktigt att ta reda på vilka garantier som ges innan du börjar en behandling. Du kan alltid be att få skriftlig information om garantier.

Läs och begrunda och ställ krav på tandläkaren.

Till 1177

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)