Myndigheterna var helt hänsynslösa under 1980-talet då staten stämdes för att ha förgiftat Tf-medlemmar. Det handlade om att kvicksilver läcker från amalgamfyllningar och orsakar kvicksilverförgiftning. Statens strategi var att framställa de experter Tf anlitat som icke-trovärdiga. Detta redovisas tydligt i en doktorsavhandling och bekräftas av en av Tf:s experter.

Flera Tf-medlemmar gick samman i början av 1980-talet och stämde staten för att ha förgiftat dem med amalgam (kvicksilver). Jonatan Samuelsson har i sin doktorsavhandling om amalgamkontroversen bland annat redovisat delar av rättegången eller snarare rättegångarna då processen pågick under flera år.

Av avhandlingen framgår att myndigheternas representanter gjorde allt för att framställa Tf:s experter som icke trovärdiga och rent av okunniga inom de områden de gjorde expertutlåtanden om. Taktiken framgår av avhandlingen och var något olika beroende på vilken expert det gällde. 

Det framgår också av doktorsavhandlingen att myndigheternas representanter så totalt lyckades såga dessa experter att de fick domarna med sig. Delvis berodde detta på att domstolen helt saknade egen kompetens och därmed inte kunde göra egna bedömningar.

I senaste numret av Tf-bladet beskriver Jaro Pleva, som var en av Tf-medlemmarnas inkallade experter på korrosion, sin upplevelse av rättegången. Den bekräftar och till och med förstärker Jonatan Samuelssons beskrivning av rättegångarna. Jaro Pleva berättar bland annat om hur en av myndighetsrepresentanterna redan från början avslöjade att de "hänsynslöst skulle sopa bort fakta".

Se mer i Tf-bladets artikel

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)