Många sjukdomar börjar i munhålan. Ändå kostar det betydligt  mer att gå till tandläkaren än till doktorn. Både individen och samhället har mycket att vinna på en god tandhälsa, men kunskaperna behöver öka. Kostsamma sjukdomar som hjärtkärlbesvär och diabetes kan minska med bättre tandhälsa. Tandläkarbesök borde inte kosta mer än när man går till doktorn.

Bara varannan person känner till att munhälsan kan påverka risken för hjärtkärlsjukdom, det har Hjärtlungfonden tagit reda på genom en enkät. Av samma enkät framgår att bara en av tio personer fått reda på att hjärtat kan påverkas av tandhälsan. Många andra sjukdomar börjar också i munhålan, vilket gör att det skulle vara mycket kostnadseffektivt att se till att fler har råd att gå till tandläkaren. 

Tänderna tillhör kroppen och det är märkligt att det ska kosta betydligt mer att gå till tandläkaren än till doktorn. Om det är så att risken för sjukdomar som hjärtinfarkt, diabetes, reumatism med mera ökar om man har dålig tandhälsa så skulle stat, region och kommun tjäna stora summor på att se till att folk får en bra tandvård som inte leder till bakteriesjukdomar i tänder, tandkött eller käkben. 

Hjärtlungfonden hänvisar i sitt pressmeddelande till Folkhälsomyndighetens rapport som visar att så stor andel av befolkningen som 17 procent avstår från tandvård trots behov. I dag när inflationen är hög och matpriser, elpriser med mera ökar brant så kommer allt färre har råd att gå till tandläkaren. Därmed ökar risken för stora framtida tandvårdsbehov inklusive bakterietillväxt i tandkött och tänder samt problem med inflammationer i käkbenet. 

Kostnaderna får framtida vård kan komma att bli mycket höga och därför är ett bättre ekonomiskt skydd för höga tandvårdskostnader nödvändigt. Tandhälsoförbundet anser att tandvården ska ingå i den allmänna hälso- och sjukvården och till samma högkostnadsskydd. Ingen skulle då behöva betala mer än strax över en tusenlapp om året för tandvård. 

Kostnaden för en sådan reform har beräknats till sex till sju miljarder kronor, men frågan är om samhället ändå inte gör en vinst genom att införa samma högkostnadsskydd för tandvården som för sjukvården. 

Hälsoekonomiska beräkningar behöver göras för att man ska förstå vad dålig tandhälsa verkligen innebär. Det är mycket sannolikt att en kostnadsreform i tandvården till och med skulle minska utgifterna både i tandvården och sjukvården. Dock kanske detta inte slår igenom de allra första åren då det i dag finns ett uppdämt behov av tandvård.

Utan att nämna kostnader gör professorn Anna Norhammar vid Karolinska institutet följande kommentar gällande risken för ökat sjukvårdsbehov till följd av försämrad tandhälsa:

- Det är bekymmersamt att många avstår från tandvård eller från att åtgärda sin tandhälsa. Jag känner främst oro för att ekonomiskt utsatta grupper, till exempel arbetslösa, pensionärer och studenter, väljer bort tandvård. Tidigt insatta åtgärder kan förhindra en allvarlig situation som skulle kunna påverka kroppen på fler sätt, säger Anna Norhammar, professor vid Karolinska Institutet och forskare inom tandhälsa och hjärt-kärlsjukdom.

I Tidöavtalet ingår att tillsätta en utredning för att införa ett högkostnadsskydd i tandvården liknande det för hälso och sjukvården. I det arbetet bör hälsokostnader till följd av dålig tandhälsa beräknas på nationell, regional och kommunal nivå. Sannolikt finns stora besparingar att göra inom både tandvården och sjukvården.

Till Hjärtlungfondens pressmeddelande

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)